Hede 231, Andreasa torp

Torpet låg längst ner på Hede gårds utmark, kallad Veken (Horsaveken). Det anlades 1847, då Andreas J. Kristoffersson ingick avtal med ägaren på Hede gård om att bygga hus här. Det låg intill ett ännu äldre torp, det första som anlades här, kallat Päars, som uppträder i husförhörslängderna första gången 1825. Syftet med torpen var att innehavarna skulle göra dagsverken på huvudgården, men också fick rätt att påbörja uppodlingen av denna utmark. Den siste torparen här var Alfred Andersson och hans familj. De flyttade upp till torpet Berget under Bjerrome, Vessige socken 1903. Samtidigt flyttade Alfreds syster Sofia, eventuellt med några av de yngsta barnen, till Andreasa torp sedan hennes make Olander Olsson avlidit. Sofia flyttade till sonen Robert Olsson på Hede 224 år 1922.

Om det fanns byggnader på Andreasa torp ända tills dess är osäkert. 1910 hade den nya gården Hede 231 byggts på denna boplats.

 


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 17:22:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-02 22:18:39) Kontakta föreningen