Hede 231, gårdens bostadshus fotograferat omkring 1935.

Hede 231, gårdens bostadshus fotograferat omkring 1935.
Hede 231 var en av de fastigheter som avstyckades från Hede gård 1908. Här låg då två torpstugor, Päars och Andreasa. Den senare revs omkring 1920, medan Päars stuga låg kvar till mitten av 1930-talet. Den nya gården fick omkring 1909-10 gårdsbyggnader något norr om Andreasa torp. Här är bostadshuset på gården Hede 231 fotograferat omkring 1935. Gården tillhörde då Julle och Lisa Troedsson.
Originalfoto: Axel och Linnea Anderssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 10:55:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-14 09:40:36) Kontakta föreningen