Torparen Alfred Persson framför torpet på Hede 231 omkring 1930.

Torparen Alfred Persson framför torpet på Hede 231 omkring 1930.
Torpet anlades 1825 på Hede gårds utmarker, det så kallade Horsaveke (Veken) i Askome. Förste torparen här var Bengt Andersson o h h Inger Kristina Johansdotter. En av sönerna, Per Bengtsson kallad "Päar", övertog torpet omkring 1840. Det var efter honom som torpet i folkmun fick namnet "Päars".
Per var gift med Anna-Lena Hansdotter, född i Ryssgärde. En av sönerna, Bernhard Persson, övertog torpet Hede 229, medan dennes bror, Alfred Persson, övertog föräldrarnas torp. Det är Alfred som ses på bilden. Alfred var ogift och bodde i torpet fram till sin död den 11 september 1932.
Gården Hede 231 hade avstyckats från Hede gård 1908 och blivit en självständig gårdsenhet, som torpet nu kom att ligga under. Efter Alfreds död revs stugan.
Originalfoto: Frithiof Bengtssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 10:20:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-14 09:47:41) Kontakta föreningen