Hede 229

Torpet anlades 1847 på Hede gårds utmarker. Vid friköp av gården Hede 224 hamnade det på dess ägor. Leonard Johansson  friköpte tomten på 1950-talet och använde byggnaden till bostad. Efter det ägdes det av hans brorsdotter Helene, som sålde det till Jan-Olof och Gunvi Nilsson. Torpet har genomgått en omfattande renovering och tillbyggnad, men har kvar sin karaktär av gammal torpbyggnad.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-28 20:05:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 15:47:54) Kontakta föreningen