Hede by

Hede bestod ursprungligen av en liten by med vardera två gårdar, Larsgård och Nilsgård. De var frälsehemman med två åboar vardera. När det på 1700-talet blev möjligt för ofrälse personer att köpa frälsegårdar förvärvades gårdarna av Christian Öhrwall på Överås. Hans dotter Anna Britta. och hennes man Jöns Ekenstedt köpte dem och slog samman alla till en gård. 1783 genomfördes storskifte, vilket innebar att gårdarnas ägor lades ut i ett skifte. Med början på 1840-talet uppläts torp på utmarken nere vid Ätran. Uppodlingen av marken kring torpen gav möjligheter att 1908 stycka upp Hede Nilsgård (Hede 2) i sex enheter som dock kom att bli tre gårdar Hede 204, 224 och 231.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-12 18:08:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-21 10:16:27) Kontakta föreningen