Askome kyrka

Kyrkan invigdes den första advent 1780. Då hade man planerat kyrkbygget sedan 1775 och förberett genom att under några år utnyttja vinterföret för att transportera fram byggnadsmaterial i form av sten, lera, sand, kalk och trävirke. Orsaken till sockenbornas beslut att uppföra ny kyrka var att den gamla träkyrkan var mycket förfallen. Den hade funnits sedan 1500-talet då en ännu äldre träkyrka hade brunnit ner, sedan någon hade glömt att släcka altarljusen.

Den 10 oktober 1779 lade man grundstenen i närvaro av kyrkoherde Johan Christopher Kjerrulf och murmästare Johan Fredrik Röhr från Falkenberg. Själva uppförandet av långhuset tog sedan inte mer än ett år. Tornbygget fick vänta och den gamla fristående klockstapeln fungerade fram till 1804. Detaljerna i inredningen och målningen var inte heller klara till invigningen, men de kom på plats de närmaste åren.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 08:02:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 08:09:20) Kontakta föreningen