Askome kyrka interiör mot altaret, troligen 1921.

Askome kyrka interiör mot altaret, troligen 1921.
Askome kyrka, interiörbild mot altaret. De ursprungliga målningarna i taket har tagits fram, dekorerna på väggarna är borta, men predikstolen är fortfarande vitmenad. Fotot kan vara taget 1921 då reparationsarbetena i kyrkan pågigick. Fotot är från Mölneby gårds arkiv och har troligen tagits av J. Mauritz Hansson.
Fotograf

Johan Mauritz Hansson, Mölneby


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-18 14:20:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 08:13:48) Kontakta föreningen