Askome kyrkas interiör omkring 1895, bild odaterad.

Askome kyrkas interiör omkring 1895, bild odaterad.
Interiör från Askome kyrka. Fotot är odaterat, men kan vara från omkring 1895. Väggar, tak och predikstol är vitmålade och på de vita ytorna är målat en dekor. Ett senare foto från omkring år 1900 visar att man då börjat frilägga målningarna i taket. Den slutliga reparationen skedde 1921. Enligt en tavla på predikstolsskranket: "År 1921 reparerades Askome kyrka och försågs med nytt golv, nya bänkar och ny orgel. De äldre takmålningarna blottades, predikstolens gamla färger frilades och hela kyrkan i övrigt målades..." (Se en ljusare variant av samma foto) 

Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-17 16:59:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 08:47:37) Kontakta föreningen