Askome kyrkas inre, fotot odaterat men kan vara omkring 1895

Askome kyrkas inre, fotot odaterat men kan vara omkring 1895
Interiör från Askome kyrka. Fotot är odaterat, men kan vara från omkring 1895. Väggar, tak och predikstol är vitmenade och på de vita ytorna är målat en dekor. Ett senare foto från omkring år 1900 visar att man då börjat frilägga målningarna i taket. Den slutliga reparationen skedde 1921. Enligt en tavla på predikstolsskranket: "År 1921 reparerades Askome kyrka och försågs med nytt golv, nya bänkar och ny orgel. De äldre takmålningarna blottades, predikstolens gamla färger frilades och hela kyrkan i övrigt målades..." (Jfr en mörkare version av samma foto). 
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-17 16:58:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-30 08:49:04) Kontakta föreningen