Askome 201 Kungsbacka

Kungsbacka, Askome 2:11

Askome 201 (2:11) är här beteckningen på den gård som vid laga skifte av Askome by fick ligga kvar på den gamla boplatsen för Kungsbacka, som bestod av två gårdar. Gårdarna har troligen fått sitt namn av de stora bronsåldershögar som ligger på berget norr om boplatsen.

Uppgifter 2014:

Ägare sedan år 2000: Syskonen Ingela Nilsson, Per-Ola Persson, Fredrik Persson.

Tidigare ägare: Olle Persson, 1957-2000.

Ägare dessförinnan: Per Nilsson, 1946-57.

Mangårdsbyggnaden: byggår 1857, ombyggd/renoverad 1948, 1965 och 1981.

Totalareal: 62,8 ha

Djurhållning: Dikor, avel av Charolais. Nötköttsproduktion. Maskinstation.

Källa: Gods och gårdar Hallands län.

 


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-21 15:49:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 16:44:23) Kontakta föreningen