Johan Albin Olausson med familj, Vrågård Kattakärr.

Johan Albin Olausson med familj, Vrågård Kattakärr.
Johan Albin Olausson, f. 25 febr. 1868 o h h Johanna Kristina, flankeras av sina söner t v Johan Johansson, f. 22 jan. 1900 och Karl Johansson, f. 7 dec. 1902 (Karl i Furet). Sittande är sonen Hjalmar, f. 30 okt. 1910 och dottern Klara, f. 25 febr. 1906.Familjen kom från Rolfstorp 1907 och flyttade in på Lågastorp. Det året hade Lågastorp köpts av Ätrafors Kraft AB och den siste lantbrukaren där, Johan August Andersson hade flyttat till Vinberg. Familjen Olausson hyrde bostadshuset i Lågastorp av Ätraforsbolaget och bodde kvar här till 1910 då man flyttade till torpet Kattakärr under Vrågård. Där bodde man fram till 1913 då familjen flyttade till Svartrå, men återkom till Askome, osäkert när.
Johanna Kristina dog den 21 sept. 1926 i Smeagård och Johan Albin dog i Hansabo den 25 febr. 1932.
Sonen John köpte tomt och byggde hus 1930 på en avstyckning från Hansabo, med fastighetsbeteckning 1:2. Där flyttade fadern in och dog där 1932.
Sonen Karl byggde hus på granntomten Lågastorp 1:6 år 1946 och bildade familj.
Klara gifte sig med Hugo Pettersson, Askome 446, Ledstugan.
Fotograf

okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-31 13:16:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-31 14:04:51) Kontakta föreningen