Askome 405, Vrågård, John Johansson.

Askome 405, Vrågård, John Johansson.
John Johansson, f. 10 nov. 1894 i Lynga, Okome, kom till Askome då föräldrarna 1909 köpte Vrågård av Mölnebybolaget.
Gift med Maria* Teresia, Johansson, f. 30 dec. 1896 i Ljungby. Kom till Askome 1899 då föräldrarna köpte en hemmansdel av Mossagård.
John Johansson övertog Vrågård 1923. Han blev RLF:s förbundsordförande i Halland 1945. Invald i landstinget 1934 och verksam i såväl Askome sockenkommuns styrelse som Vessigebro storkommuns presidium.
John Johansson avled den 23 jan, 1963.
Fotograf

Troligen Cylle Palm


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-24 09:36:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 19:46:17) Kontakta föreningen