Vrågård Askome

Vrågård , med beteckningen Askome nr 4, hade i äldre tid två brukare. Den ena gården flyttades ut omkring 1905 och fick då namnet Nygård, Askome.

På gårdens ägor fanns backstugorna Ledstugan/Léet, Hyttan (även kallat Hungerhult), Platthall och Kattakärr. De två senare boplatserna ligger nu under  Ätraforsdammen.

En rad avstyckningar för villabebyggelse har gjorts under 1900-talet från gården. Dessa bildar en del av Ätrafors söder om Ätran inom Askome socken.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-25 10:10:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 19:32:04) Kontakta föreningen