Askome Björkmanstorpet 603.

När Johannes Andersson o h h Johanna Larsdotter sålde sin del i Smeagård, 1/10 mtl, den 4 febr 1878, på grund av stora skulder, förbehöll man sig i sin livtid ett inhägnat jordstycke i "det så kallade Slafloahed mot en årlig avgift i skatt 3 kr, som betalas i Mars varje år, samt fritt mulbete på åboens utmark till mina kreatur och torfskörd i Ryssmosse till eget behov".

Markområdet tillhörde fortfarande huvudgården Smeagård i Askome by. När Johannes (död 3 nov 1911) och Johanna (död 20 juli 1902) var döda, såldes det av dåvarande ägaren i Smeagård, Lars Johan Carlsson o h h Hilda den 1 febr 1918 till Alfred och Amanda Björkman för 1 000 kr. Fastigheten blev då avstyckad med beteckningen 6:10 och kallades Björkmanstorpet.

1941 köptes det av Birger och Astrid Andersson i den angränsande gården Tallbacken. Alfred var då död, men Amanda bodde kvar till sin död.

Nu ägs fastigheten av Leif och Eira Andersson som rustat upp bostadshuset och hyr ut det som fritidsbostad.

Källor: Årstads hdr lagfarts- och inteckningsprotokoll; Boken om Askome.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-26 15:30:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-27 18:42:36) Kontakta föreningen