Askome Furuvik 605

Detta var ursprungligen en backstuga under Smeagård, uppförd av J. Salomon Magnusson o h h Anna Britta Bengtsdotter omkring 1865. Han var född på Lågastorp 8 juni 1832, hon kom från Okome. Stugan låg på ofri grund, där marken tillhörde Smeagård. I backstugan föddes åtta barn, varav fem emigrerade till USA. Äldsta dottern var Josefina (Fina), som här födde fyra barn. Hennes äldsta dotter Elise (Lisa) gifte sig med Rudolf Johansson 1916 och de flyttade in här.

"Oskar Rudolf* Johansson o h h Elise köper för 600 kr det jordområde som Johan Salomon Magnusson o h h Anna Britta enligt kontrakt innehaft, det s k Taxtahl, och gränsar i väster mot Alfred Björkmans, i söder mot stamhemmanets utmark, i öster mot Albert Bramstångs, i norr till Johan Bengtssons, alla i nr 6 Smeagård. Säljare Lars Johan Carlsson o h h Hilda. Den 20 maj 1918".

Köpet gick möjligen tillbaka för den 8 juni 1925 sålde dåvarande ägaren på Smeagård, Lars Johan Carlsson o h h Hilda, än en gång fastigheten, nu till John Johansson. Fastigheten fick beteckningen 6:9. Rudolf och Lisa flyttade till Lågastorp 101, Hörabacken.

Följande ägare var Karl Johansson 1930, Bror Blom 1939, Johan Berg 1947, Harry Svärd 1949.

Nuvarande ägare Dan Karlsson.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-25 09:03:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-28 11:53:47) Kontakta föreningen