Askome 507 Klevastugan Enegrens

Detta var ursprungligen en backstuga under Smeagård. Kallades Klevastugan då den ligger nedanför kleven, branten, på Askome berg.

Stugan, ofta kallad Enegrens,  finns fortfarande och är sommarbostad. Den ligger på Smeagårds gamla utmark och nära Askome skola.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-05 13:29:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-26 11:53:46) Kontakta föreningen