Askome Jutagård 135, avstyckad från Smeagård 6:3, och numera bostad utan tillhörande jordbruksmark.

Askome Jutagård 135, avstyckad från Smeagård 6:3, och numera bostad utan tillhörande jordbruksmark.
Gården flyttades hit i samband med åboskifte 1862 från den ursprungligen samlade bebyggelsen vid Smeagård i Askome by. Vid försäljning på 1970-talet avstyckades gårdsplanen med tillhörande byggnader och fick ny fastighetsbeteckning med adress Askome Jutagård 135. Åkermarken köptes av ägaren till Smeagård 410 i Askome by. Gårdsbyggnaderna ägs och bebos 2018 av Tommas och Käte Dunsjö.
Fotograf

Sven Larsson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-01 16:41:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-11 20:34:39) Kontakta föreningen