Äldre gravvård

Äldre gravvård
Graf Vård
ÖFVER
HUSTRUN ÄRLIGA
H AD	(skall tydas Helena Abrahamsdotter, död i lungsot 23 år, från Smeagård)
Född d. 15 FEBR 1790	 Död d. 3 APRIL 1814	
OB BD	(skall tydas Olena Beata Bengtsdotter, död i tvinsot. Dotter till Helena)
Född d 23 Oct. 1812	Död d 3 APRIL 1814
SOFVER SÖTT I
MODERNS SIÖTE	(barnet begrovs således i samma kista som modern)
Fotograf

Sven Larsson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 17:45:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-29 17:51:20) Kontakta föreningen