Smeagård Askome

På 1600- och 1700-talet bestod Smeagård nr 6, Askome socken, av två brukningsenheter på vardera 1/5 mantal (förmedlat). Gården kallades också Jöns Larsgård efter den bonde, Jöns Larsson, som enligt 1645 års jordebok ansvarade för inbetalningen till staten av hemmanets ränta (skatt eller arrende). Gården låg på det ställe där Askome Smeagård 410 nu ligger.

Vid åboskiftet 1862 fick en brukare kvarboende rätt, i dag med adress Askome Smeagård 410. Övriga brukare av den dittills sammanhållna bebyggelsen spreds på flera enheter med nuvarande adress: Askome 703, Askome Salomons Gård 135 och Askome Jutagård 130. Se gårdshistoriken över Smeagård.

På ägorna fanns också några backstugor, som senare har blivit friköpta: Smeagård Klevastugan (Askome 506), Enegrens (Askome 507) och Furuvik (Askome Furuvik 605)


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-20 14:12:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-11-25 08:52:02) Kontakta föreningen