Askome 204 Agnesberg

Fastigheten avstyckades från Mossagård 1905, som bostad åt Otto Olsson och hans hustru Agnes, tidigare ägare av Vrågård. Villan övertogs av Bror och Maj Karlsson, reparerad 1952, drabbades av eldsvåda och ersattes av nuvarande byggnad.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-31 09:38:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-12 17:21:55) Kontakta föreningen