Ätran uppströms Rävigeforsen

Ätran uppströms Rävigeforsen
Ätran uppströms Rävigeforsen (Ätrafors). Askome by till höger. I Ätran flottades timmer från 1860 fram till 1905. Innan stockarna störtade ner i forsen kunde man lägga en länsa, d v s en kraftig kätting mellan de gjutna betongpelarna som syns på fotot, och på så sätt styra mängden stockar genom forsen.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-27 15:05:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-28 19:41:35) Kontakta föreningen