Askome Jutagård 524

 

Gården har ursprungligen legat tillsammans med Backen nr 5, mellan Vrågård (nr 4) och Ledsgård (nr 7), men flyttats ut till sin nuvarande plats, troligen på 1600-talet eller tidigare. När åboen här vid storskiftet 1783  klagar över att han inte fått någon "framjord", svarar lantmätaren att eftersom gården var utflyttad kunde han inte räkna med det.

Nuvarande ägare: Allan Jönsson.

Tidigare ägare:  Johan Alfred Karlsson  o h h Johanna Albertina Bengtsdotter, 1879-1886, Bengt Sander Kristiansson o h h Anna Lovisa Andersdotter, 1886-1890 (efter konkurs), organist A. J. Kjellstedt, Okome, 1890-1898, Johan Jönsson i BengtJonsgård, 1898-1907, Sigfrid Bramstång, 1907-09, August Andersson, 1909-1915, Karl Jönsson, 1915-1934, Gustav och Elin Jönsson, 1934-

Separat bostadshus:  "Organist A. J. Kjellstedt, Okome, bortarrenderar till Albertina Josefina Bengtsdotter ett stycke jord å mitt ägande hemman Nr 5 Askome Jutagård om tio kapplands areal, kallat nordöstra trädgårdslöckan, som är inhägnad och beläget intill gården, varå en manhusbyggnad är uppförd och får under arrendetiden kvarstå och bebos. Arrendetiden bestäms till samma dato 1944 och emot ett årligt arrende av 3 kr. Får bruka trädgården med fruktträd, rätt till gångväg över gården, samt brunn. Okome den 8 jan. 1894".

Albertina var dotter till Bengt Sander Kristiansson o h h Anna Lovisa.

Bostadshuset övertogs senare som pensionärsbostad av Albertinas systerdotter småskollärare Ellen Johansson.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2016-11-16 21:02:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-12 21:45:10) Kontakta föreningen