Askome 150, Vannbäck

Tomten var ursprungligen en allmänning där byn hämtade grus. 1864 blev det en egen fastighetsbildning och kallades Vannbäck, troligen uppkallad efter den bäck som rann nere i dalen öster om tomten, numera kulverterad.

"Till urmakaren Johan Pettersson o h h Hulda Charlotta Pettersson bortarrenderar jag på 49 års tid den till 3/16 mt nr 10 Askome hörande grustäkten vid Vannbäck (dock med förbehållet att derifrån afhemta grus för vägarnas lagning, vilken grustagning ej får ske närmare det derå uppförda boningshus än på 20 alnars avstånd) mot en överenskommen arrendesumma av 5 kr per år.                   Den 9 febr. 1901 Lars Aron Persson".

Ägare: J. A. Pettersson; Anders Svensson 1903; Oskar Johansson 1945, numera fritidsbostad.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-13 02:03:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-27 18:59:58) Kontakta föreningen