Askome 150 Vannbäck

Askome 150 Vannbäck
Mitt i Askome by, Övrebyn, ligger Askome 150, kallat Vannbäck. Det var ursprungligen ett dagsverkstorp, som senare blivit egen fastighet. Huset är byggt på den allmänning som vid laga skiftet var avsatt till byns grustag. Namnet Vannbäck kommer troligen av att det rinner en bäck nere i dalen öster om fastigheten. Bäcken är sedan länge kulverterad.
Huset är numera fritidsbostad. 
Foto: Arne Persson, 1980-talet.

Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-31 12:04:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-14 13:25:08) Kontakta föreningen