Skörd i Askome 530 Yttregård på 1930-talet

Skörd i Askome 530 Yttregård på 1930-talet
Slåttermaskinen förspänd med två hästar. Det ser ut som att man skördar havre. Det sitter två män på maskinen. Den närmaste är kusk och den andre kan med ett redskap vika in säden mot slåtterklingan, särskilt om det fanns lejdesäd, d v s att regn hade slagit ner och knäckt stråna. Det sticker upp gaffelliknande uppsamlare bakom slåtterklingan. Med en pedal kunde en av männen trycka ner uppsamlaren när man fått så mycket säd i den att det var lagom för en nek (kärve). Den avlagda högen tog kvinnorna  hand om och "band" en nek av. Bandet gjordes av en handfull sädesstrån som snoddes till ett starkt band som man slog runt neken. I förgrunden syns sådana färdigbundna neker.
Originalbild: Elin Jönssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-23 18:56:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-07 15:36:44) Kontakta föreningen