Hästräfsan, Askome 530 Yttregård

Hästräfsan, Askome 530 Yttregård
En yngling på hästräfsan i höbärgningen i Askome 530, Yttregård. Hästräfsan användes för att samla upp det slagna gräset under hässjningen eller finräfsa, d v s samla upp hö som blivit kvar på åkern efter inbärgningen. För fotografen var det sensationellt att fölet diade märren under pågående arbete på åkern.
Bilden tagen efter 1922, då Yttregårds nya mangårdsbyggnad skymtar i bakgrunden.
Originalfoto: Elin Jönssons samling.
Fotograf

Okänd


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-22 11:56:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2019-01-07 15:41:49) Kontakta föreningen