Askome 523, Dalagård

Det ursprungliga Dalagård, Askome nr 11, låg i dalen väster om nuvarande Dalagård. Den gården styckades upp och försvann under 1800-talet. Där nuvarande Dalagård, Askome 523, ligger låg förr en gård som hette Arvid Olsgård eller ibland kallad Nils Olsgård. Namnet Dalagård flyttades över till denna boplats.

Arvid Olsgård, nr 10 Askome, som ibland kallas Nils Olsgård i äldre handlingar, bestod av två brukningsenheter. Vid åboskifte 1884 fick de två bönderna klara gränser mellan sina enheter. 1881 köptes den ena av Yttregård 533 (Alexanderssons) och den andra av BengtJonsgård, Askome 520, år 1889. Även Dalagård nr 11 delades upp mellan grannarna. 1904 köpte Algot Andersson delar av gamla Dalagård nr 11 och delar av gamla Arvid Olsgård nr 10. Denna gård kom att kallas Dalagård, som fortfarande existerar 2018. Nuvarande Dalagårds gårdsbebyggelsen ligger emellertid på Arvid Olsgårds gamla boplats, men gårdsnamnet Arvid Olsgård försvann.

En av ägarna till Arvid Olsgård var Andreas Bengtsson, f. 10.01.1844, dog 24.05.1881. Detta tidiga dödsfall tvingade fram försäljning av gården till Lars Aron Persson i Yttregård 12:4. Änkan Johanna Kristina Bengtsdotter, f. 3.10.1845,  och hennes dotter Amanda Charlotta, f. 6.4.1872 fick emellertid bo kvar i gårdsbyggnaderna fram till sin död 1922 respektive 1923.

Johanna Kristina delar grav på kyrkogården med sin mor Anna Johanna Bengtsdotter, f. 30.10.1809.

Den andra dottern till Andreas och Johanna Kristina, Potensia,  gifte sig med Petter Gustavsson, Överås.

På Dalagård bor i dag (2018) förre ägaren Rune Olsson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2016-11-15 17:09:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-14 13:40:34) Kontakta föreningen