Askome 403, Stommen.

 

Stomgård i gamla Vessige pastorat, som bestod av Vessige och Askome socknar. Gården var kyrkans egendom och brukarna betalade arrende till pastoratet. Friköptes på 1960-talet.

Areal: 21,6 ha.

Mangårdsbyggnad: Byggd 1935, genomgått ombyggnader och reparationer.

Ladugården: Byggd 1948.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2016-11-16 13:44:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 19:19:58) Kontakta föreningen