Askome by

Askome by definieras här som de gårdar som ursprungligen fanns kring kyrkan. Dessa gårdar var uppdelade i Nedre byn närmast kyrkan och Övrebyn. Gränsdragningen mellan dessa delar var diffus.

Nedre byn omfattades av Kungsbacka nr 1, Mossagård nr 2, Stommen nr 3, Vrågård nr 4, Backen nr 5, Smeagård nr 6, Ledsgård nr 7.

Övrebyn omfattades av Rännebacken nr 8, BengtJonsgård nr 9, Arvid Olsgård nr 10, Jutagård nr 5 (Utflyttad hit från Backen före 1645), Dalagård nr 11 och Yttregård nr 12.

Förändringar skedde i samband med uppdämningen vid utbyggnaden av Ätrafors kraftstation, som skedde i etapper från 1905 fram till 1930. I den processen försvann Backen och de delar av gården som inte dränktes av dammen lades huvudsakligen till Ledsgård.

Omfattande uppdelningar och sammanslagningar i Övrebyn under sista hälften av 1800-talet innebar att gamla Dalagård styckades upp och lades till grannfastigheterna. Gården Arvid Olsgård finns kvar, men fick namnet Dalagård.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-11-12 17:46:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-05 08:00:12) Kontakta föreningen