Lågastorp 101, Hörabacken

Platsen har fått sitt namn efter hör, som betyder lin. Platsen bör ha haft anknytning till bearbetning av lin (hör). Den låg nära gården Lågastorp och tillhörde den fastigheten. Den första bebyggelsen här låg på ofri grund, kallad Torpet Hörabacken. Det tillkom omkring 1885 då skräddaren Bernhard Olsson och hans hustru Augusta* Severina Karlsdotter gifte sig och flyttade hit. I äktenskapet föddes sex barn.

Bernhard dog i lungsot år 1900 och Augusta hyrde ut delar av huset till skomakaren Johan Karlsson o h h Jenny, som senare köpte fastigheten. Deras son var Rudolf Johansson, gift med Elise (Lisa) från torpet Furuvik. De övertog fastigheten av hans föräldrar. Nästa ägargeneration var Rudolfs och Lisas son Stellan Johansson, som fortsatte hantverkstraditionen här med sin skotillverkning.


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-01 09:51:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-28 16:34:44) Kontakta föreningen