Lågastorp 101, Hörabacken

Lågastorp 101, Hörabacken
Lågastorp 101, Askome.
Hörabacken var ursprungligen en backstuga på Lågastorps mark. Platsen fick sitt namn av att här torkade man lin (hör). Byggnaden uppfördes omkring 1885 och har sedan genomgått omfattande ombyggnader och reparationer. Den har sedan 1885 bebotts av olika hantverkare.
Fotograf

Sven Larsson


Förening:

Askome Hembygdsförening

Skapad av: Askome Hembygdsförening (2017-12-30 18:01:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2018-12-25 10:49:26) Kontakta föreningen