Kulturplatser i Askome


Övre och nedre Bökås gamla kuturlämningar från en boplats som troligen varit befolkad sedan medeltiden.

Förening:

Askome Hembygdsförening

Ändrad av: Askome Hembygdsförening (2021-04-26 10:49:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Askome Hembygdsförening (2019-03-15 13:21:19) Kontakta föreningen