Styrelse

Klicka på namnet, så kommer Du normalt automatiskt till mejlprogrammet.

Bengt Lindahl, ordförande,
Sösbacken 5, 427 34 Billdal, 031-91 16 21
Claes Schönander, vice ordförande,
Värslevägen 69 B, 436 43 Askim, 031-28 23 17
Inga Axman, sekreterare och arkivansvarig,
Lilla Hovåsvägen 45, 436 52 Hovås, 031-28 10 69
Lars-Olof Jacobsson, kassör och IT-ansvarig
Askims Sörgårdsväg 98, 436 44 Askim, 0705-93 32 83
Birgith Olsson, husmor och kontaktperson för
utställare/hantverkare,
Sjöbackevägen 26, 427 37 Billdal, 0702-80 42 81
Mona Green, köksansvarig
Åsdammsvägen 6, 427 36 Billdal, 031-91 06 48
Glenn Johansson,
Lyckestigen 25, 436 45 Askim, 0702-44 44 02

Suppleanter:
Tore Gredevik,
Valebergsvägen 207, 427 37 Billdal, 031-91 21 39
Hans Johansson,
Nyhagen 13, 427 35 Billdal, 0708-27 16 58
Ralph Josefsson, kontaktperson guidning,
Billdals Lövskogsväg 42, 427 38 Billdal, 031-91 25 11
Astrid Gunér Mattsson,
Askims Röseväg 5, 436 40 Askim, 031-28 69 73
Göran Möller, museichef,
Knapehall 3, 436 39 Askim, 031-28 13 19
Lennart Petersson,
Björkhällan 16, 436 39 Askim 031-28 80 84
Lisbeth Sunestedt
Hovås Grävlingstig 7, 436 55 Hovås, 031-28 76 67

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter