Medlemskap

Medlemsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 125 kr för familj. Inträde vinns enklast genom att sätta in beloppet på föreningens plusgirokonto 42 23 71-5. Uppge namn, adress, telefonnummer och gärna mejladress samt att det är fråga om nytt medlemskap. Så snart vi fått betalningen skickar vi senaste årsskriften och program för innevarande år.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter