Litteratur

Askims Hembygdsförening 60 år – Jubileumsskrift
28 sidor, utgivningsår 2015

Priset är 75 kronor (medlem 50 kronor).

I boken finns Carl Ivar Sandbergs (1870-1948) skrift om utveckling och händelser i gamla Askims socken (kommun) från 1850-talet till år 1947. Texten är en ren avskrift . Tänk på att stavningen på sina håll är ovanlig för våra ögon, kommatering och punkter saknas ibland. Kanske beroende på att författaren en gång lärde sig stava och skriva när skolundervisningen var i sin linda.

Boken kan inköpas på föreningsgården, Äsebackevägen 24 i Skintebo, som normalt är bemannad 10 – 12 på tisdagar och torsdagar.

Beställning för postleverans görs genom insättning av 100 kronor (medlem 75 kronor) på föreningens plusgirokonto 42 23 71-5.

Askims Brandkår 1914 – 2011
58 sidor, utgivningsår 2013
Priset är 80 kronor.

Boken kan inköpas på föreningsgården, Äsebackevägen 24 i Skintebo, som normalt är bemannad 10 – 12 på tisdagar och torsdagar.

Beställning för postleverans görs genom insättning av 115 kronor på föreningens plusgirokonto 42 23 71-5.

Nya och gamla årsskrifter
Föreningens årsskrifter ända från år 1956 (med några få undantag) finns till försäljning. Priser enligt följande:

Årsskrift 1956 – 1999                             20:-
Årsskrift 2000 – 2017                            50:-
Helt bunt 1957 – 1999 (exkl. 1994)  200:-

Årskrifter för åren 1956 och 1994 är slutsålda

Beställning per telefon:
031-28 10 69 (Inga Axman).

Hembygdslitteratur via Bohusläns Hembygdsförbund
Bohusläns Hembygdsförbund har en sajt, på vilken hembygdslitteratur från andra föreningar anslutna till förbundet kan sökas och beställas.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter