Guidning

Normalt är museet öppet 12 – 15 första söndagen i varje månad (ej januari, juli och augusti). Då har vi kunniga guider på plats. Oftast har vi något särskilt tema dessa dagar. Kaffe serveras.

Är Ni intresserade att komma på annan tid kan Ni kontakta Ralph Josefsson, tel. 031-
91 25  11 för annan tid.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter