Åren 2000 – 2009

Årsskrift 2000
Nilson, Ragnar: Förord 2000:3
Studiecirkeln: Handelsbodar i Askim 2000:4
Alström, Agneta: Askimskonstnären Konrad Ekdahl 2000:9
Löwenadler, Tor: Västergötland, landskapet och dess lagar. 2000:11
Hillnäs, Lars: Sandbergs vagnmakeri 2000:12
Hillnäs, Lars: Trädslagens användning 2000:14
Nilsson, Henrik: Dans över dimhöljt vatten 2000:16
Rapporter från föreningens olika aktiviteter:
Nilson, Ragnar: Sjöräddningsstationen i Hovås 2000:18
Bökman, MarieLouise: En vårdag vid Välen 2000:19
Wennergren, A: Midsommar 2000:21
Wennergren, A: Hembygdens dag 2000:21
Nilson, Ragnar: Besök hos Partille Hembygdsförening 2000:22
Årskrönika:
Hernqvist, Sven: Församlingskrönika 2000:23
De äldsta i Askims församling 2000:25
Reichenberg, Inga: Röda Korset 2000:26
Lindåsskolan 2000:26
Nygårds- och Skinteboskolan 2000:27
Sandåsskolan 2000:28
Embretsson, Steve: Askims bibliotek 2000:28
Karlsson, Gunhild: Askims Hbf:s verksamhetsberättelse år 2000 2000:29
Josefsson, Ralph: Naturvårdssektionen 2000 2000:31
Nilson, Ragnar: Arkiv- och föremålsgruppen 2000:32
Nilson, Ragnar: Gåvor till museet 2000:33
Nilson, Ragnar: Gåvor till arkivet 2000:34
Wennergren, A: Penninggåvor 2000:35
Nilson, Ragnar: Besök på museet och annan PR för AHF 2000:35
Hembygdens dag, Fotomontage 2000:36
Årsredovisning 1999 2000:38
Askims Hembygdsmuseums styrelser 2000:40

Årsskrift 2001
Nilson, Ragnar: Förord 2001:5
Studiecirkeln: Handelsbodar i Askims kommun 2001:6
Löwenadler, Tor: Älvsborgs lösen 2001:12
Larsson, Göran E: Axel Goës, en exlibris-konstnär från Askim 2001:14
Hillnäs, Lars: Gamla mätredskap 2001:15
Hillnäs, Lars: Mått och vikt i äldre tider 2001:18
Jonsson, Esbjörn: Tankar vid en hällristning 2001:22
Persson, Ebbe: Torpet i Vassgången 2001:23
Rapporter från föreningens olika aktiviteter:
Nilson, Ragnar: Besök hos Öckerö Hembygdsförening  2001:24
Karlsson, Gunborg: Besök hos Nordhallands hbf, Kungsbacka 2001:24
Wennergren, Agneta:  Studiecirkeln om Askims handelsbodar 2001:25
Wennergren, Agneta: Hembygdens dag, 26 augusti 2001:26
Åskrönika:
Hernqvist, Sven, kyrkoherde: Församlingskrönika 2001:28
De äldsta i Askims församling 2001:30
Reichenberg, Inga: Röda korset 2001:30
Skolorna i Askim 2001:31
Embretsson, Steve, Biblioteksch.: Askims bibliotek 2001:31
Föreningens årsredogörelse:
Karlsson, Gunhild: Verksamhetsberättelse 2001:33
Josefsson. Ralph:  Naturvårdssektionen 2001:34
Nilson, Ragnar: Arkiv- och föremålsgrupperna 2001:37
Nilson, Ragnar:  Gåvor tiull museet 2001:38
Nilson, Ragnar:  Gåvor till arkivet 2001:40
Wennergren, Agneta: Penninggåvor 2001:40
Nilson, Ragnar:  Besök på museet och annan PR 2001:41
Årsredovisning år 2000 2001:43
Styrelse mm år 2001 2001:45

Årsskrift 2002
Nilson, Ragnar, Ordf:  Förord 2002:5
Alström, Agneta: In memoriam, Konrad Ekdahl 2002:6
Nilson, Ragnar:  Vi har haft inbrott i vårt hembygdsmuseum  2002:7
Jonsson, Esbjörn:  Stenåldersboplats på Hulan 2002:8
Andersson, Stina:  Hult – en fornborg i Askim 2002:8
Kårlin Nilsson, Anita: Apropå Säröbanans 100-årsjubileum 2003 2002:10
Evers, Kurt: Stenens hemlighet avslöjas 2002:11
Granberg, Agneta: Årekärrs ridklubb 25 år 2002:14
Landelius Barbara: Ekologi- och miljövårdscirkeln 2002:17
Wennergren, Agneta: Handelsbodar i Askims kommun 2002:18
Rapporter från föreningens olika skiviteter
Wennergren, Agneta: Besök i bakstugan 2002:19
Förtjänstplakett till Arne Johansson 2002:20
Wennergren, Agneta: Midsommar 2002:20
Wennergren, Agneta: Hembygdens dag 2002:21
Wennergren, Agneta: Musik i smedjan 2002:24
Årskrönika:
Hansson, Hans-Olof: Församlingskrönika 2002:25
De äldsta i Askims församling 2002:27
Reichenberg, Inga: Röda Korset 2002:27
Embretsson, Steve, bibl.chef: Askims bibliotek 2002:28
Karlsson, Gunhild: Askims hbf verksamhetsberättelse 2002 2002:29
Josefsson, Ralph: Naturvårdssektionen 2002 2002:31
Nilson, Ragnar: Arkiv- och föremålsgrupperna   2002:32
Nilson, Ragnar: Gåvor till museet 2002:33
Nilson, Ragnar: Gåvor till arkivet 2002:35
Wennergren, Agneta:  Penninggåvor 2002:35
Nilson, Ragnar: Besök på museet och annat 2002:36
Årsredovisning år 2001 2002:38
Styrelse mm år 2002 2002:40

Årsskrift 2003
Nilson, Ragnar, Ordf.:  Förord 2003:5
Karlsson, Gunhild: In memorian, Åke Barkhult 2003:6
Nilson, Ragnar: In memorian, Bertil Emilson 2003:6
Nilson, Ragnar: In memorian, Ruth Niklasson 2003:7
Hellberg, Vera: Några präster i Askims församling 2003:7
Sörbro, Mats:  Spelemans i Gatersered 2003:10
Feldt, John-Erik: Ett äventyr i Askimsviken 2003:12
Årsskrift 1972: Nordwall, Karl, Ägarförteckning till Billdals gård 2003:13
Feldt, John-Erik: Villa Sommarbo  2003:14
Löwenadler, Tor: Ostindiska kompaniet 2003:16
Elenius, Dan: Om Askims kyrkböcker 2003:19
Nilsson, Ingmar: Askims biodlarförening 2003:20
RAPPORTER FRÅN FÖRENINGENS OLIKA AKTIVITETER
Nilson, Ragnar: Midsommar 2003:21
Wennergren, Agneta: Hembygdens dag 2003:22
Wennergren, Agneta: Handelsbodar i Askim   2003:22
Landelius, Barbara: En familjedag på Amundön 14 september 2003:23
ÅRSKRÖNIKOR
Hultén, Kajsa: Församlingskrönika 2003:25
Elenius, Dan: De äldsta i Askims församling 2003:27
Skolorna: Hultskolan 2003:27
Reichenberg, Inga: Röda Korset 2003:28
Embretson, Steve: Askims biblioitek 2003:29
FÖRENINGENS ÅRSREDOGÖRELSER
Karlsson, Gunhild: Verksamhetsberättelse 2003:30
Josefsson, Ralph: Naturvårdssektionen 2003 2003:32
Hellberg, Vera: Arkivgruppen 2003:35
Nilson, Ragnar: Föremålsgruppen 2003:35
Nilson, Ragnar: Gåvor till museet 2003:39
Nilson, Ragnar: Gåvor till arkivet 2003:39
Wennergren, Agneta: Penninggåvor 2003:40
Nilson, Ragnar: Besök på museet och annan PR 2003:40
Wennergren, Agneta: Årsredovisning för år 2002 2003:41
Styrelse mm för år 2003: 2003:43

Årsskrift 2004
Josefsson, Ralph, ordf.: Förord 2004:2
HISTORIA OCH NATUR
Hellberg, Vera:  Forntiden kommer i dagen 2004:4
Bergstedt, Gunila: Nytt bostadsområde på Trollåsen 2004:5
Lindgren, Anette: Uggledals by – att bevara ett stycke Askimshistoria 2004:6
Hillnäs, Lars:  Ångslupsbolagets skärgårdstafik, 2004:12
Ryberg, Hans:  Höstfärger 2004:19
Vallin, Tyra: Askims kyrkliga syförening 2004:24
RAPPORTER FRÅN FÖRENINGENS AKTIVITETER
Nilson,Ragnar:  Midsommar 2004:26
Wennergren, Agneta:  Hembygdens Dag 2004 2004:26
Josefsson, Ralph:  Celebert besök, 2004:26
Josefsson, Ralph:  Familjedag på Stora Amundön 2004:28
Karlsson, Gunhild:  Besök på Ägrenska stiftelsen 2004:32
Bondesson, Christer:  Ny trädgårdscirkel 2004:32
FÖRENINGENS ÅRSREDOGÖRELSER
Karlsson, Gunhild:  AHF:s verksamhetsberättelse 2004:33
Petersson, Göran – Stensson, Jan:  Naturvårdssektionen 2004 2004:35
Hillnäs, Lars:  Tisdagsgruppen 2004:38
Hillnäs, Lars:  Gåvor till museet 2004:39
Hellberg, Vera:  Arkivgruppen 2004:42
Hellberg, Vera:  Gåvor till arkivet 2004:42
Wennergren, Agneta:  Penninggåvor 2004:42
ÅRSKRÖNIKOR
Hultén, Kajsa:  Församlingskrönika 2004:43
Elenius, Dan:  De äldsta i Askims församling 2004:44
Embretsson, Steve:  Askims Bibliotek 2004:45
Johansson, Kristina:  Röda Korset 2004:46

Medlemsblad 1 2005
Josefsson, Ralph: Bäste medlem och Förord 2005:2
Nilson, Ragnar: AHF 50 år och historia i korthet 2005:4

Medlemsblad 2 2005
Josefsson, Ralph:  Bäste medlem 2005:2
Löwenadler, Tor:  Smuggling 2005:3
Wiberg, Lennart:  Bin sticks INTE 2005:6

Årsskrift 2005
Josefsson, Ralph, ordf.:  Förord  2005:2
Hellberg, Vera:  Askim förr och nu 2005:4
HISTORIA OCH NATUR
Hillnäs, Lars:  Så var det då… 2005:5
Nilson, Ragnar: Lite hembygdsforskning i samband med namnberedning av vägar  2005:7
Nilson, Ragnar: Selma Lagerlöf och Askim … 2005:10
Kärrquist,Christina: Kyrkbyområdet, vårt sommarställe 2005:12
Gredevik, Tore:  Nyckelharpan i Askim 30 år 2005:15
Löwenadler, Tor: Sverige och utlandet 2005:16
Ryberg, Hans, AHF:s naturruta:  Växterna och våren 2005:19
FÖRENINGENS ARRANGEMANG OCH VERKSAMHETER
Karlsson, Gunhild: Verksamhetsberättelse 2005 2005:24
Josefsson, Ralph:  Familjedagen 10 april 2005:26
Josefsson, Ralph:  Vandring i gatersered 7 maj 2005:26
Bergstedt, Gunila: Den traditionella vandringen i Årekärrslunden 2005:27
Jansson, Ingrid – Mila, Ingrid: AHF firar 50-årsjubileum 2005:28
Karlsson, Gunhild:  Midsommarafton 2005:28
Josefsson, Ralph:  Hembygdens dag – collage 2005:30
Josefsson, Ralph:  Familjedag på Stora Amundön 2:a sönd i sept 2005:31
Josefsson, Ralph:  Liten julmarknad 2005:33
Hillnäs, Lars: Besökare till museet 2005:34
Hillnäs, Lars: Tisdagsgruppen 2005:35
Hellberg, Vera:  Arkivgruppen 2005:36
Peterson, Göran – Stenson, Jan: Naturvårdssektionens verksamhet 2005:36
Bondesson, Christer:  Trädgårdscirkeln 2005:38
Karlsson, Gunhild:  Handelsbodar 2005:39
Hillnäs, Lars:  Dialekter 2005: 39
Wiberg, Lennart:  Biodling vid museet 2005:39
GÅVOR TILL FÖRENINGEN 2005
Hillnäs, Lars:  Gåvor till museet 2005:40
Hellberg, Vera: Gåvor till arkivet 2005:42
Wiberg, Lennart:  Penninggåvor 2005:42
ÅRSKRÖNIKOR FRÅN ASKIM
Embretsson, Steve:  Askims bibliotek 2005:43
Hultén, Kajsa:  Församlingskrönika 2005:44
Elenius, Dan:  De äldsta i Askim 2005 2005:45
Johansson, Kristina:  Röda Korset 2005:45
Minnesord
Nilson, Ragnar: Minnesord Tyra Vallin  2005:46
Johansson, Gösta: Minnesord Frank Svenning  2005:46
AHF:s styrelse 2005:47

Medlemsblad 1-2006
Årsprogram för 2006

Medlemsblad 2-2006
Detaljprogram

Årsskrift 2006
Josefsson, Ralph,  ordf:  Förord 2006:2
ASKIM FÖRR OCH NU
Hellberg, Vera:  Bilder från AHF:s arkiv 2006:4
Mila, Ingrid: Vårt hus fyller 100 år 2006:6
HISTORIA OCH NATUR
Hillnäs, Lars:  Så var det då..  Trafikbekymmer i Askim 2006:8
Nilson, Ragnar:  Om askträdet 2006:10
Nilson, Ragnar:  De gamla mynten i sprickan 2006:11
Nilson, Ragnar:  Vem var August? 2006:12
Wennergrund, Märta:  Spår av smuggling 2006:14
Löwenadler, Tor:  Gåtan i Tulebo mosse 2006:15
Ryberg, Hans:  Svampar, ”Det tredje riket 2006:19
FÖRENINGENS ARRANGEMANG OCH VERKSAMHETER
Josefsson, Ralph:  Årekärrslunden, Gökotta 2006:24
Bergstedt, Gunila, von Heijne, Gustav:  Nationaldag 2006:26
Hillnäs, Lars:  Midsommarafton 2006:28
Hillnäs, Lars:  Midsommardagen 2006:29
Samuelsson, Margit:  Familjedag på Amundön 2006:30
Josefsson, Ralph:  Heldagsutflykt med buss 2006:32
Hillnäs, Lars:  Museivisningar 2006:33
Hellberg, Vera:  Arkivet samt filmvisning 2006:34
Hillnäs, Lars:  Tisdagsgruppen 2006:35
Peterson, Göran:  Naturvårdssektionens verksamhet 2006 2006:35
Hellberg, Vera: Verksamhetsberättelse 2006:36
GÅVOR TILL FÖRENINGEN
Hillnäs, Lars – Nilson, Ragnar:  Gåvor till museet 2006:38
Hellberg, Vera:  Gåvor till arkivet 2006:40
Wiberg, Lennart:  Gåvor till verksamheten 2006:40
ÅRSKRÖNIKOR FRÅN ASKIM
Embretson, Steve:  Askims bibliotek 2006:41
Elmenius, Dan:  De äldsta i Askims församling 2006:42
Hansson, Hans-Olof:  Församlingskrönika 2006:43
Johansson, Kristina:  Röda Korset 2006:44
Minnesord
Josefsson, Ralph:  Minnesord Folke Karlsson,  2006:45
Josefsson, Ralph:  Minnesord Jan Stenson 2006:46
Nilson, Ragnar:  Minnesord Henry Söderlund 2006:46
Josefsson, Ralph:  Liten Julmarknad, collage 2006:48

Årsprogram för år 2007
Häggner, Ejwor:  Minnen från uppväxtåren i församlingshemmet i Hovås 2007:4

Medlemsblad 2-2007
Detaljprogram fram till midsommar
Larsson, Sven-Gunnar: Kurt Mathiasson – från Askim till Chicago MB 2-2007:3
Wiberg, Lennart:  Flitig som en humla? MB 2-2007:6
Larsson, Sven-Gunnar: Kurt Mathiasson (från Askim) Street.
(Ur MB 2-2007:3, oavkortad version)

Medlemsblad 3 2007
Detaljprogram fram till årets slut
Bergstedt, Gunila: Sandåsskolan MB 3-2007:4
Föreningens funktionärer år 2007

Årsskrift 2007
Förord 2007-2
Hellberg, Vera: Askim förr och nu. Bilder från arkivet. 2007-4
Historia och natur
Hillnäs, Lars: Så var det då…Kvartersnamnen i Skintebo berättar. 2007-6
Hassel, Birger: Ivriga Wargens Kulle. 2007-10
Svantesson, Sven-Olof: Askims medeltida kyrka. 2007-11
Bergstedt, Gunila – Samuelsson, Margit: Sandåsskolan 100 år. 2007-14
Berndtsson, Bernt, AVIS-stugan in memorian. 2007-16
Ryberg, Hans: Skams besman. 2007:19
Föreningens arrangemang och verksamheter
Josephsson, Ralph: Vårfamiljedagen och Gökottan. 2007-24
Samuelsson, Margit – Hillnäs, Lars: Nationaldagen. 2007-26
Josefsson, Ralph: Midsommarafton. 2007-28
Josefsson, Ralph: Besök av Vän till Vän. 2007-29
Josefsson, Ralph: Hembygdens dag. 2007-30
Josefsson, Ralph: Höstfamiljedagen. 2007-31
Josefsson, Ralph: Liten Julmarknad. 2007-32
Hellberg, Vera: Verksamhetsberättelse. 2007-33
Hellberg, Vera: Arkivgruppen. 2007-35
Josefsson, Ralph: AGT-gruppen, Handelsbodgruppen och Naturvårdssektionen. 2007-35
Hillnäs, Lars: Tisdagsgruppen. 2007-36
Gåvor till föreningen
Hellberg, Vera: Gåvor till arkivet. 2007-37
Hillnäs, Lars – Nilson, Ragnar: Gåvor till museet. 2007-38
Årskrönikor från Askim
Hansson, Anna: Askims Bibliotek. 2007-40
Johansson, Kristina: Röda Korset. 2007-41
Hellgren, Peter: Församlingskrönika. 2007-42
Elmenius, Dan: De äldsta i Askims församling. 2007-43
Minnesord
Wennergrund, Märta: Gunborg Olsson. 2007-43
AHF:s organisation. 2007-46
Wiberg, Lennart: Kassörens vädjan. 2007-48

Medlemsblad 1 2008
Årsprogram för AHF

Medlemsblad 2 2008
Lidander, Ingela; Artikel ur tidigare årsskrifter: Olsson, Elsa, Stortvätt förr i tiden
Wiberg, Lennart: Ett beklagligt feltryck
Wiberg, Lennart: Inbidning av gamla årsskrifter

Medlemsblad 3 2008
Program fram till årsmötet 2009
Hillnäs, Lars: Så var det då… Gamla mått och vikter

Årsskrift 2008
Förord. 2008-2
Hellberg, Vera: Askim förr och nu. Bilder från arkivet. 2008-3
Historia och natur
Rudsäter Ingela: Pilegården som jag minns den. 2008-4
Engman, Elisabeth o Björklund, Gunnar. Hästebäck, från storskifte till laga skifte. 2008-13
Thüring, Nils. Båtsmanstorpet i Lindås. 2008-24
Löwenadler, Tor. Den kloke prästen i Vallda. 2008-28
Nilson, Ragnar. Skrifter från 17 – 1800-talen. 2008-30
Nilson, Ragnar. Nya vägnamn i Hovås. 2008-31
Ryberg, Hans. Häxkvastar, somntornar… 2008-32
Verksamheter
Verksamhetsberättelse 2008. 2008-42
Gåvor till föreningen. 2008-45
Årskrönikor från Askim. 2008-46
Minnesord. 2008-47
AHF:s organisation. 2008-48

Årsskrift 2009
Förord. 2009-2
Hellberg, Vera: Askim i bild förr och nu. 2009-3
Historia och Natur
Josefsson, Ralph: Sandbergs på Skintebo Stora. 2009-6
Sandberg, Carl Ivar fortsätter att berätta. 2009-10
Nilson, Ragnar: Askim från forntid till nutid. 2009-10
Josefsson, Ralph: 1809 ett viktigt år för Sverige. 2009-20
Wiberg, Lennart: Varför svärmar bina. 2009-23
Ryberg, Hans: Vad kan finnas i en trädgård i Askim. 2009-26
Verksamheter och arrangemang
Josefsson, Ralph: Verksamheter och arrangemagn. 2009-35
Hellberg, Vera. Verksamhetsberättelse för 2009. 2009-40
Hillnäs Lars och Josefsson, Ralph: Tisdagsgruppen 2009-43
Hellberg, Vera och Millesson, Marie-Louise: Arkivgrup, qM-grupp, NVS. 2009-44
Gåvor till föreningen
Hellberg, Vera: Gåvor till arkivet. 2009-45
Hillnäs, Lars, Gåvor till museet. 2009-45
Hillnäs, Hillnäs: Inga sura ”minor”. 2009-45
Embretsen, Steve, Hellgren Peter, Johansson, Peter, m.fl.: Årskrönikor. 2009-47
Funktionärer. 2009-48

Medlemsblad 1 2009
Årsprogram för Askims Hembygdsförening
Lidander, Ingela: Hej alla medlemmar!
Sandberg, Margit: Forrekort och forrefat
Sandberg, Margit: Oxsjön, dikt

Medlemsblad 2 2009
Program för AHF 2009 maj – september
Nilson, Ragnar: Det kom ett brev
Smakprov ur Carl Ivars Sandbergs bok med hågkomster

Medlemsblad 3 2009
Program för AHF 2009 augusti – december
Carl Ivar Sandberg, Stora Skintebo, minnen, fortsättning

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter