Åren 1990 – 1999

Årsskrift 1990.
Ahlström, Agneta: Förord. 1990-2
Ekdahl, Konrad.  Emigrationen från Askim på 1800-talet (forts). 1990:2
Minnesord:  Ulla Kjellman, av Olle Goës. 1990:5
Konrad Ekdahl 80 år. 1990-6
Ragnestam, Ulf.  Trattbägarkulturen i Askim. 1990:6
Goës, Olle: Utsikt från en hållplats. 1990-11
Ström-Engström, Birgitta: Smuggling – svartjobb i Askim? 1990-15
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhetsberättelse 1989 och 1990. 1990:18
Rapporter från jubileumsfesten okt.1990 m fl aktiviteter. 1990:20
Årskrönika från skolor, bibliotek, kyrkan och föreningar. 1990:25
Styrelsen. 1990:40
Omslagsbild:  Oljemålning av Agneta Alström. 1990:01

Årsskrift 1991.
Vinge, Ingrid.  Förord. 1991:4
Utvandrare på väg till Göteborg. 1991:5
Ekdahl, Konrad.  Om solskifte i Årekärr 1672. 1991:6
Peterson, Yvonne.  Letsegården – en keramikrik boplats i Askim. 1991:8
Röhss, Ulla: Ett sätt att resa från Billdal till Göteborg på 20-talet. 1991-12
Gredevik, Tore.  Nyckelharpan. 1991:14
Olsson, Gurli.  Dialekt i södra Askim. 1991:16
Persson, Ebbe.  Dialekt i södra Askim. 1991:16
Berndtsson, Bernt.  Är sill fisk så är båtsman folk. 1991:19
Vinge, Ingrid.  Föreningsgården i Billdal. 1991:21
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhetsberättelse 1991. 1991:23
Bergstedt-Svensson, Gunilla.  Besök på Kimmersbo gård. 1991:25
Rapporter från SDN, skolor, bibliotek, kyrkan och föreningar. 1991:26
Styrelsen 1991:39
Omslagsbild:   Oljemålning av Agneta Ahlström. 1991:01

Årsskrift 1992.
Vinge, Ingrid.  Förord. 1992:3
Ekdahl, Konrad: Om de tre första skolhusen i Askim på 1860-talet. 1992-4
Jensen, Ronnie: Övergivna by- och gårdstomter i Göteborgstrakten. 1992-8
Olsson, Anna-Lena.  Övergivna by- och gårdstomter i Göteborgstrakten. 1992:8
Dahlbeck, Nils.  Ödhumla. 1992:14
Blide, John.  Sisjön, den klara sjön. 1992:16
Hansson, Elna.  Billdals Kyrka. 1992:18
Eriksson, Bo.  Jazz i Billdal. 1992:21
Bökman, Marie-Louise: Besök på Billdals gård. 1992-23
Persson-Olin, Ulla. Föreningen Betaniahemmets historia och framtida integration i samhället. 1992-25
Billdals Koloniträdgårdsförening. 1992:27
Askims borgarbrandkår. 1992:27
Rapporter från kyrkan, skolor, bibliotek, föreningar (årskrönika). 1992:28
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhetsberättelse år 1992. 1992:39
Styrelsen. 1992:40
Omslagsbild:  Oljemålning av Agneta Alström. 1992:01

Årsskrift 1993.
Vinge, Ingrid.  Förord. 1993:3
Minnesord:  Olle Goës. 1993:4
Skintebo Smedja.  Foto. 1993:5
Goës, Karin: Skintebo i vår barndoms dagar. 1993-6
Skintebo Gille. 1993:9
Olsson, Gurli.  Dialekt i södra Askim. 1993:10
Persson, Ebbe.  Dialekt i södra Askim. 1993:10
Löwenadler, Tor: Hembygdskunskap. 1993-12
Alström, Agneta.  Vådl.och vänl.växter i vår närmiljö, intervju med S O Strandhede.     1993:16
Nilsson, Henrik.  Sisjön under ytan. 1993:19
Arkivgruppen, foto. 1993:20
Olauson, Anders: Ågrenska Hälsocentret för barn. 1993-21
Rapporter från kyrkan, skolor, bibliotek, Röda Korset (årskrönika). 1993:24
Odal, Percy: Utfärd till Asperö. 1993:33
Gåvor till vårt museum och till arkivet. 1993:36
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhetsberättelse år 1993. 1993:38
Naturvårdssektionens verksamhet. 1993:39
Styrelsen. 1993:40
Omslagsbild: Oljemålning av Agneta Alström. 1993:01

Årsskrift 1994.
Vinge, Ingrid.  Tack. 1994:3
Hembygdens dag 1994. 1994:4
Nyupptäckt hällristning. 1994:4
Ljungstrand, Erik.  Nytt och gammalt i Askims flora. 1994:5
Bulow, Lennart.  Brottkärrs Tennisförening. 1994:10
Landelius, Barbara.  Att bo på Jerkholmen. 1994:13
Löfgren, Peter. Hovås Sjöräddningsstation. 1994:17
Reichenberg, Inga.  Lindarna, Hovåsvägen 14. 1994:19
Andersson, Bengt. Klara Sisjön – Vår miljö -Sjö.1994:20
Nilsson, Henrik. Visst finns det liv i Sisjön. 1994:21
Rapporter från kyrkan, skolor, bibliotek, Röda Korset (årskrönika). 1994:24
Gåvor till vårt museum och till arkivet. 1994:34
AHF:s verksamhetsberättelse 1994. 1994:36
Naturvårdssektionens verksamhet. 1994:37
Styrelsen. 1994:40
Omslagsbild: Nyupptäckt hällristning på Kopparåsvägen i Billdal. 1994:01
Alström, Agneta. De fyra årstiderna. 1994:04

Årsskrift 1995.
Vinge, Ingrid: Förord. 1995-3
Ekdahl, Konrad: Ur gamla protokoll. 1995-4
Sandberg, Sven: Hemmansägaren och donatorn Anders Tobiasson. 1995-7
Pettersson, Gunnar: Askims församlingshem. Hovås Stora. 1995-9
Voss, Kerstin: Ugglegården. 1995-11Voss, Kerstin.  Ugglegården.    1995:11
Hansson, Knut: Kungagården. 1995-13
Olsson, Gurli. Dialekt i södra Askim. 1995:15
Thorsell, Åke.  Ordstäv i det gamla Askim. 1995:17
Vinge, Ingrid: Båtbyggeri i Billdal. 1995-18
Andersson, Bengt.  Projekt Sisjön – ”Vår sjö”. 1995:21
Nilsson, Henrik.  En korprals funderingar (om Sisjön). 1995:22
Barkhult, Åke. Torpet. 1995:24
Alm, Karin. Vi i vattengympan. KKK. 1995:25
Rapporter från kyrkan, skolor, bibliotek, Röda Korset (årskrönika). 1995:28
Nilson, Ragnar. Rapport om AHF:s museum och arkiv. 1995:39
AHF:s verksamhetsberättelse 1995. 1995:44
Naturvårdssektionens verksamhet. 1995:46
Styrelsen. 1995:48
Alström, Agneta. Dikt Askims Hembygdsförening 40 år. 1995:04

Årsskrift 1996
Vinge, Ingrid. Förord Hembygdens år 1996. 1996:03
Löwenadler, Tor: Det härjade landet. 1996-5
Vinge, Ingrid. Väghållningsstenar. 1996:08
Nilson, Ragnar.  Ebbe Persson, 85 år. 1996:10
Kungagården 1996:11
Vinge, Ingrid: Arvid Bjerke och Hovås villadstad. 1996-12
Olsson, Gurli,  Dialekt i södra Askim  1996:14
Jonsson, Esbjörn: Hemmanet Hulans historia. 1996-17
Karlsson, Gunhild.  Uggledals ålderdomshem. 1996:20
Nilsson, Henrik. I mina ögon. 1996:20
Jonsson, Britta. Askimsseniorerna. 1996:22
Karlsson, Gunhild. Billdalsseniorerna. 1996:24
Bergquist, Bertil. PRO Askim. 1996:24
Gembäck, Holger. RPG Askim. 1996:25
Persson, Margareta. Föreningen Askims vävstuga. 1996:25
Borgström, Bo. Lions Club – Billdal. 1996:26
Hernqvist, Sven, kyrkoherde. Årskrönika. Församlingskrönika 1996. 1996:27
Elenius, Dan. De äldsta i Askims församling i dec. 1996. 1996:28
Reichenberg, Inga. Askimskretsen av Svenska Röda Korset 1996. 1996:29
Folkesson, Anders, rektor.  Askimsskolan. 1996:29
Pernered, Kerstin, rektor. Hovåsskolan. 1996:30
Lilja-Persson, Gunilla, rektor  Hultskolan. 1996:30
Falkman, Marian. Lindåsskolan. 1996:31
Berg, Mikael, ordf.  Montesoriskolan Polstjärnan. 1996:31
Rapp, Olof.  Nygårdsskolan. 1996:32
Tuszkay, Veronica, rektor  Sandåsskolan. 1996:33
Demming, Stephan, rektor.  Sisjöskolan/Gåsmossen. 1996:34
Calås, Ingrid. Skinteboskolan. 1996:34
Lundgren, Elisabeth,  Askims bibliotek. 1996:35
Nilson, Ragnar. Arkiv- och föremålsgruppernas arbete. 1996:36
Nilson, Ragnar. Gåvor till muséet och arkivet. 1996:37
Nilson, Ragnar. PR för AHF. 1996:39
Barkhult, Åke. Upprustning av museibyggnaderna. 1996:39
Karlsson, Gunhild.  Askims Hembygdsförenings verksamhetsberättelse 1996. 1996:40
Sundler, Rune, Peterson, Göran. Naturvårdssektionen 1996. 1996:41
Kassörens årsredovisning 1995. 1996:43
Askims Hembygdsförenings styrelse. 1996:44

Årsskrift 1997
Winge, Ingrid, Förord. 1997:3
Agby, Lilian. Asken. 1997:4
Alida Andersson, Linders, Elisabeth. 1997:6
Sandström, L.O.: Amundön och Säröbanan. 1997-8
Bökman, Marie-Louise,  Vandring utefter Haga å    1997:10
Miljöforskarna Flatåsskolan,  Sisjön- ”Vår sjö”. 1997:12
Nilsson, Henrik.  Astacus Neglectus . 1997:13
Olsson, Bo C.: Gatersered. 1997-14
Löwenadler, Tor: Väg och vatten. 1997-17
Vinge Ingrid,  Täljsten. 1997:21
Wennergren, Agneta. En bakugn i Svindal. 1997:22
Wennergren, Agneta. Mårtagården. 1997:24
Wennergren, Harald: Billdals båtvarv. 1997-26
Årskrönikan: Hernqvist, Sven, Församlingskrönika. 1997:28
Årskrönikan:  De äldsta i Askims församling. 1997:29
Årskrönikan: Reichenberg, Inga. Röda Korset. 1997:29
Årskrönikan: SDN Askim. 1997:30
Årskrönikan: Berg Mikael, Montessoriskolan Polstjärnan. 1997:33
Årskrönikan: Björkström, Ragna. Askims bibliotek. 1997:33
Hembygdens dag, bildcollage. 1997:34
Askims Hembygdsförenings verksamhetsberättelse. 1997:36
Askims Hembygdsförenings naturvårdssektion. 1997:37
Arkiv- och föremålsgruppen. 1997:39
Handelsbodar i Askim, AHF kurs, Ingrid Vinge. 1997:40
Gåvor till muséet och arkivet. 1997:40
Årsredovisning 1996. 1997:43
Askims Hembygdsförenings styrelse. 1997:44

Årsskrift 1998
Vinge, Ingrid. Förord. 1998:3
Bäckström, Torborg: Fem hus i Askim. 1998-4
Johansson, Rolf,  Fotografi taget från St. Amundön. 1998:9
Agby, Lilian. Vårutflykt i maj. 1998:9
Nilson, Ragnar: Hults gata 37. 1998-11
Olsson, Ove. Det hände för 55 år sedan. 1998:12
Vinge, Ingrid.  Polykarpus källare. 1998:13
Nilsson, Henrik.  På besök i Oxsjön. 1998:14
Fotografier från Hembygdens dag. 1998:16
Wennergren, Agneta: Handelsbodar i Askim. 1998-17
Jonsson, Esbjörn. Vad ett vykort kan berätta. 1998:17
Fr.vårt Arkiv: Hjörne – Brugdhajen skall grävas ned… 1998:22
Hernqvist, Sven. Församlingskrönika. 1998:23
De äldsta i askims församling. 1998:26
Reichenberg, Inga. Röda Korset. 1998:26
SDN Askim. Skolorna. 1998:27
Berg, Mikael. Montesoriskolan Polstjärnan. 1998:29
Björkström, Ragna. Askims Bibliotek. 1998:30
Karlsson, Gunhild. Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse 1998. 1998:31
Johansson, Arne. Muséets byggnader. 1998:32
Sundler, Rune. Naturvårdssektionen 1998. 1998:33
Nilson, Ragnar. Arkiv- och föremålsgrupperna. 1998:34
Nilson, Ragnar. Gåvor till muséet och arkivet. 1998:35
Wennergren, A. Pengagåvor. 1998:36
Nilson, Ragnar. Besök på muséet och annan PR för AHF. 1998:36
Förtjänstplakett. 1998:37
Årsredovisning 1997. 1998:38
Styrelsen 1997. 1998:40

Årsskrift 1999
Nilson, Ragnar: Förord. 1999:3
Minnesord: Ingrid Vinge. 1999:4
Minnesord: Rune Sundler. 1999:4
Minnesord: Ingrid Goes. 1999:4
Minnesord: Ebbe Persson. 1999:5
Minnesord: Nils Orrelid. 1999:5
Minnesord: Holger Börjesson. 1999:5
Minnesord: Elisabeth Linders. 1999-6
Studiecirkeln: Handelsbodar i Askim. 1999:6
Nilson, Ragnar. Från arkivet: Vagnmakare i Billdal. 1999:11
Börjesson, Klara berättat för K Ö Sjöholm:Om kvarnfallet Bräckan i Lyckhem. 1999:11
Ahlberg, Lars: Brev från en medlem. 1999:12
Olsson Ove: Fiskaren Axel Karlsson från Asperö, några minnesbilder. 1999:13
Johansson, Arne: Emma på Nygård. 1999:15
Jonsson, Esbjörn: Billdals kyrkor. 1999:16
Andersson Bengt, miljöforskare: 30 år med ”Vår sjö”, Sisjön. 1999:19
Nilsson, Henrik: Något om Reykjavik och Hovåsmossen. 1999:21
Berndtsson, Berndt: Besök i Pegmatitbrottet i Högsbo. 1999:22
Wennergren, A:  Midsommar. 1999:23
Wennergren, A: Hembygdens Dag den 29 augusti. 1999:24
Nilson, Ragnar: Besök i Kållered. 1999:24
Wennergren, A: Askims kyrka. 1999:25
Nilson, Ragnar: Besök i Onsala. 1999:26
Hillnäs, Lars: Skintebo smedja. 1999:26
Hernqvist, Sven, kyrkoherde: Församlingskrönika 1999. 1999:28
Askims församlingsexpedition: De äldsta i Askims församling i dec. 1999. 1999:30
Reichenberg, Inga: Röda Korset, Askimskretsen. 1999:30
Skolorna i Askim. 1999:30
Björkström, Ragna: Askims bibliotek. 1999:32
Karlsson, Gunhild: AHF:s verksamhetsberättelse 1999. 1999:32
Josefsson, Ralph: Naturvårdssektionen 1999. 1999:34
Nilson, Ragnar: Arkiv- och föremålsgrupperna. 1999:36
Nilson, Ragnar: Gåvor till museum och arkiv. 1999:37
Wennergren, A: Pengagåvor till föreningen. 1999:39
Nilson, Ragnar: Besök på museet och annan PR för vår förening. 1999:39
Bildcollage från Hembygdens dag 1999. 1999:40
Askims Hembygdsförening: Årsredovisning 1998. 1999:42
Askims Hembygdsförenings styrelser. 1999:44

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter