Åren 1970 – 1979

Årsskrift 1970.
Dahlbeck, Nils.  Europeiska naturvårdsåret 1970. 1970:3
Sahlin, Enar.  Natur i Sandsjöbacka fritidsområde. 1970:5
Gunér, Börje.  Svartsjön. 1970:16
Dahlbeck, Nils.  Djurlivet vid västkusten. 1970:18
Persson, Ebbe.  En gränsvandring i Askim. Del 3. Forts från 1968-1969. 1970:23
Sandberg, Margareta.  Oxsjön. 1970:28
Ekdahl, Konrad.  Arkivstudier. Skatten i Vrångemosse. 1970:29
Torvupptagning på 1700-talet. 1970:30
Årskrönika 1969. 1970:31
Föreningens årsredogörelse. 1970:38
Styrelser och nämnder. 1970:39
Goës, Carl E.  Omslagsbild:  Tuschteckning. 1970:01

Årsskrift 1971.
Hållinder, Ingvar.  Någonstans att ta vägen. 1971:3
Ejdestam, Julius. Skrapa bergmossa. 1971-9
Persson, Ebbe.  En gränsvandring i Askim. Del 4. Forts. från 1970. 1971:14
Ekdahl, Konrad.  Arkivstudier. 1971:19
Upphämtning av bergmossa. 1971:19
Sägner om gengångare. 1971:19
Årskrönika 1970. 1971:23
Föreningens årsredogörelse. 1971:33
Styrelser och nämnder. 1971:35
Goës, Olle.  Omslagsbild: Tuschteckning. 1971:01

Årsskrift 1972.
Rex, Karin. Arkeologiska utgrävningar i Askim 1971. 1972-3
Lönnroth, Lisa. Hus, husgeråd och kläder i Hults by 1750-talet. 1972-10
Goës, Olle.  Billdals gård genom tiderna. 1972:10
Billdals naturpark. 1972:15
Ekdahl, Konrad.  Arkivstudier. Nöjeslivet i gamla tider. 1972:20
Nordwall, Karl.  Arkivstudier. Nöjeslivet i gamla tider. 1972:20
Ägareförteckning till Billdals gård. 1972-22
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1972:23
Föreningens årsredogörelse. 1972:33
Styrelser och nämnder. 1972:35
Goës, Olle.  Omslagsbild: Tuschteckning. 1972:01

Årsskrift 1973.
AHF från och med 1974. 1973:3
Goës, Olle.  Är våra ortnamn i fara? 1973:4
Olsson, Gunilla.  Bohuslind och hässlebrodd – något om floran i Billdals park. 1973:11
Enqvist, Rune. Bland barn i Backa 1917-1972. 1973-16
Ekdahl, Konrad.  Från arkiven: ”Apare” på bröllop. 1973:20
Boken om Askim. 1973:22
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1973:23
Föreningens årsredogörelse. 1973:35
Naturvårdssektionens verksamhet. 1973:36
Omslagsbild:  Detalj av karta från 1890-talet. 1973:01

Årsskrift 1974.
Myhrén, Sture.  Välen – väl värd visit. 1974:3
Wigforss, Johan.  Gravfältet Askims Kyrklycka – än en gång. 1974:6
Jonsson, Oscar.  En ny Askimskarta – och en gammal. 1974:11
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1974:13
Föreningens årsredogörelse. 1974:26
Naturvårdssektionens verksamhet. 1974:28
Goës, Olle.  Omslagsbild: Tuschteckning. 1974:01

Årsskrift 1975.
Goës, Olle.  20 år med AHF. Ballad Askym. 1975:3
Låt husen leva. 1975:5
Kjellman, Ulla.  Vårt dagliga vatten. 1975:12
Peterson, Göran. Posten 100-årsjubilerar i Askim. 1975-15
Ekdahl, Konrad. Arkivstudioer. Om torv som bränsle. 1975-17
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1975:19
Minnesord:  Georg Johansson 1975:32
Böcker. 1975:33
Föreningens årsredogörelse. 1975:34
Naturvårdssektionens verksamhet. 1975:36
Goës, Olle.  Omslagsbild:  Tuschteckning. 1975:01

Årsskrift 1976.
Hållinder, Ingvar.  Sötvattendammen i Hovås. 1976:3
Kleberg, Tönnes. Minnen från en barndom i Askim då seklet var ungt. 1976-6
Persson, Ebbe.  En gränsvandring. 1976:17
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1976:24
Minnesord:  Rune Enqvist. 1976:41
Föreningens årsredogörelse. 1976:42
Naturvårdssektionens verksamhet.    1976:44

Årsskrift 1977.
Schånberg, Sven.  Var är du, Askman! 1977:3
Kleberg, Tönnes. Minnen från en barndom i Askim då seklet var ungt. 1977-6
Ekdahl, Konrad.  Arkivstudier. 1977:15
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1977:17
Minnesord:  Karl Nordwall. 1977:32
Föreningens årsredogörelse. 1977:34
Naturvårdssektionens verksamhet. 1977:36

Årsskrift 1978.
Rosenberg, Rutger.  Din badvik – djurens sommarpensionat. 1978:3
Hållinder, Ingvar.  AHF: synpunkter om förslag till kustzonens utformn.i söd. Askim .   1978:6
Goës, Olle.  AHF: synpunkter om förslag till kustzonens utformn.i söd. Askim 1978:6
Odar, Perry.  Hur skall s. Askim planeras? Synp. på en områdesplan. 1978:11
Sannerstedt, Rune.  Kvinnonamn på väg i Billdal. 1978:14
Linder, Ernst.  Kvinnonamn på väg i Billdal. 1978:14
Ekdahl, Konrad.  Från arkiven: I Askim för 300 år sedan. 1978:16
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1978:18
Föreningens årsredogörelse. 1978:30
Naturvårdssektionens verksamhet. 1978:32

Årsskrift 1979.
Berg, Åke. En hovåskavalkad. 1979-3
Rexius, Erland. Askims kyrka 100 år. 1979-11
Kjellman, Ulla. Från jordbruksbygd till villastad. 1979-15
Ekdahl, Konrad.  Från arkiven: När jord såldes, med skaft och skötning. 1979:21
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1979:23
Föreningens årsredogörelse. 1979:30
Naturvårdssektionens verksamhet. 1979:32

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter