Åren 1980 – 1989

Årsskrift 1980.
Goës, Olle: 25 år med AHF. 1980-3
Berggrund, Lars:  Göteborgs Natur-och Kulturvårdsprogram. 1980:7
Goës, Carl E.:  Jag minns min gröna dal. 1980:10
Freeman, Theodor: En visa om Skintebo. 1980-15
Goës, Olle:  Vad har hänt i Årekärrslunden? 1980:17
Ekdahl, Konrad: Från arkiven. 1980-18
Kjellman, Ulla: Årskrönika. 1980-21
Minnesord: Arne Karlsson. 1980-30
Föreningens årsredogörelse. 1980:30
Naturvårdssektionens verksamhet. 1980:32

Årsskrift 1981.
Goës, Olle har avgått som ordförande och hyllats vid årsmötet. 1981-2
Goës, Carl E.: Jag minns min gröna dal, del II – ungdomsminnen från Skintebo. 1981-3
Hållinder, Ingvar.  Därför har vi en naturvårdssektion. 1981:9
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1981:13
Berg, Åke.  Yttre Tistlarna. Utpost i vår arkipelag med en intressant flora. 1981:14
Ekdahl, Konrad: Från arkivet: Om smugglare. 1981-21
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1981:25
Erling, Torgny.  Församlingskrönika. 1981:26
Olson, Leif.  Skolan 1980. Askims rektorsområde. 1981:27
Englund, Bo.  Skolan 1980. Nygårds rektorsområde. 1981:27
Berg, Åke.  Skolan 1980. Hovås rektorsområde. 1981:28
Spencer, Rune.  Skolan 1980.  rektorsskiftet i Hovås. 1981:30
Agby, Lilian.  Hovås bibliotek 1980. 1981:31
Lundskog, Molly.  Föreningar 1980. Röda Korset. 1981:32
Bylin, Ture. Föreningar 1980. Askims Skyttelag. 1981:32
Persson, Ebbe.  Föreningar 1980. AHF:s verksamhetsberättelse. 1981:34

Årsskrift 1982.
Andersson, Bengt: Sisjön undersökningsomrdåe för Flatåsskolans vattenkemister.  1982-2
Goës, Olle: Kvartersnamnen i Skintebo berättar. 1982-6
Sjöholm, Karl-Östen. En 100-årig receptbok. 1982-12
Ekdahl, Konrad.  Från arkiven. 1982:21
Peterson, Göran.  Inför nya fastighetsbeteckningar. 1982:22
Carlsson, Bo.  Sandsjöbacka naturreservat. 1982:23
Kjellman, Ulla.  Årskrönika 1982:24
Erling, Torgny.  Församlingskrönika. 1982:24
Skolan. 1982:27
Nilsson, Ulla.  Askims bibliotek. 1982:31
Agby, Lilian.  Hovås bibliotek. 1982:31
Lundskog, Molly.  Röda Korset. 1982:32
Bylin, Ture.  Askims Skyttelag. 1982:33
Persson, Ebbe: Hembygdsföreningens verksamhetsberättelse. 1982-35
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1982:37

Årsskrift 1983.
Villa Dalfrid i Kofferdal. 1983-2
Karlsjö, Bertil: Den gamla riksgränsen före år 1645. 1983-9
Ekdahl, Konrad: Från arkiven. 1983-14
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1983:19
Minnesord:  Åke Berg 1983:23
Persson, Ebbe.  Hembygdsföreningens årsredogörelse. 1983:30
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1983:31
Hembygdens år 1984. 1983:32

Årsskrift 1984.
Englund, Bo.  Att leva i Billdal förr och nu. 1984:2
Peterson, Göran: Skrapa bergmossa. 1984-4
Josefsson, Gunnar: Sommarminnen från Skintebo. 1984-6
Röhss, Ulla.  Sammanställt sommarminnen från Skintebo av Gunnar Josefsson. 1984:6
Alström, Klas.  Rädda Havet – Västkustaktion ’84. 1984:11
Ekdahl, Konrad: Från arkiven: Drottning Kristinas straffordning 1953. 1984-14
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1984:18
Persson, Ebbe.  Hembygdsföreningens verksamhet 1983. 1984:30
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1984:32

Årsskrift 1985.
Sjöholm, Karl-Östen: Hur det började. 1985-2
Schånberg, Sven.  Årsskriften under trettio år. 1985:6
Minnesord. 1985:15
Svenson, Gunila.  Hembygden – inspirationskälla för skolarbetet. 1985:18
Josefsson, Ralph.  Naturvårdssektionen. 1985:22
Ekdahl, Konrad: Från arkiven: Gyldenlöwefejden 1975-79. 1985-25E
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1985:30
Hembygdsföreningens verksamhet 1984. 1985:44
Naturvårdssektionens verksamhet. 1985:46
Styrelsen. 1985-48

Årsskrift 1986.
Lidén, Magnus.  Blommor jag mött. 1986:2
Sikström, Tomas.  Ortnamnet Askim och forntida skeppsfart – ett genmäle. 1986:6
Peterson, Göran.  Sandsjöbacka naturreservat. 1986:10
Ekdahl, Konrad: Från arkiven: Husbehovsbränning under 1700-talet. 1986-12
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1986:19
Persson, Ebbe.  Hembygdsföreningens verksamhet. 1986:37
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1986:38
Omslagsbild:  Röse, akvarell av Eva Alkstrand, Kl. 3B, L:a Hovåsskolan vt-86. 1986:01

Årsskrift 1987.
Strandhede, Sven-Olov. Gamla och nya invandrare i Askims flora. 1987-2
Bourdette, Nils-Olof. En kyrkkronas öde. 1987-9
Swantesson, Jan.  Vittring – sönderfall av berggrunden. 1987:11
Peterson, Göran.  Sandsjöbacka naturreservat. 1987:14
Goës, Olle.  Ur gamla protokoll. 1987:15
Kjellman, Ulla.  Årskrönika. 1987:16
Goës, Olle.  Årsskriften 1988 — ett upprop från OG. 1987:32
Persson, Ebbe.  AHF:s verksamhetsberättelse 1986. 1987:33
Styrelsen 1987:35
Omslagsbild:  Sötväppling (Melilotus officinalis) – Färgfoto. 1987:01

Årsskrift 1988.
Alström, Agneta.  Askim min hembygd – din hembygd. Prosapoem.    1988:2
Goës Olle, Kvarnar i Askim. 1988-4
Söderpalm, Kristina: När sillen gick till. 1988-10
Olsson, Gurli.  Dialekt i södra Askim.    1988:19
Persson, Ebbe.  Dialekt i södra Askim.    1988:19
Peterson, Göran.  Sandsjöbackareservatet.    1988:21
Kjellman, Ulla.  Årskrönika.    1988:22
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhet 1987.    1988:38
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet.    1988:39
Styrelsen    1988:40
Omslagsbild:  Skintebo kvarn, av Jenny Åberg, 9 år.    1988:01

Årsskrift 1989.
Goës, Olle. Badbarnsverksamheten i Askim under 1930-talet. Tidningsreferat. 1989-2
Granath, Ulf.  Göteborgs Fritidsförening i Askim 50 år. 1989:7
Ekdahl, Konrad: Emigrationen från Askim på 1800-talet. 1989-8
Olsson, Gurli.  Dialekt i södra Askim. 1989:13
Persson, Ebbe.  Dialekt i södra Askim. 1989:13
Peterson, Göran.  Lite att titta på efter vägen mellan Sisjön och Årekärr. 1989:17
Goës, Olle.  Årskrönika. 1989:19
Karlsson, Gunhild.  AHF:s verksamhet 1988. 1989:38
Vinge, Ingrid.  Naturvårdssektionens verksamhet. 1989:39
Styrelsen. 1989:40
Omslagsbild:  Oljemålning av Konrad Ekdahl. 1989:01

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter