Årsprogram 2018

Årsprogram 2018

Söndagen den 4 februari
Museet öppet kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning.
Kaffe serveras.
Bildspel från Hult
Alla välkomna!

Kurs i biodling. Om intresse finns anordnas en under våren. För vidare upplysningar ring Ingmar Nilsson tfn 031-28 08 62

Söndagen den 4 mars
Museet öppet kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning.
Kaffe serveras.
Bildspel om Lilla och Stora Amundön.
Det går att söka i bilddatabasen.
Alla välkomna!

Tisdagen den 13 mars
Årsmöte kl. 18.30 i Billdals kyrka med musikstund, årsmötesförhandlingar, kaffeservering (40 kr/person), Förutom musik av Billdals Spelmanslag kommer Göteborgsprofilen och författaren Lars O. Carlsson att kåsera i ord och bild kring Göteborgs gatunamn och dess historia.

Lars-O. är uppväxt i Askim och sedan 1980-talet medlem i vår förening.
Alla välkomna!

Söndagen den 1 april
Museet öppet kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning.
Kaffe serveras.
Bildspel om Brottkärr
Det går att söka i bilddatabasen.
Alla välkomna!

Onsdag den 18 april kl 18.30
Lars-Olof Jacobsson informerar om regler kring testamente, arv, bouppteckning och arvsskifte. Plats Äsebackevägen 24, Skintebo. Högst 10 deltagare. Vid behov ordnas fler träffar.
Anmälan till Lars-Olof Jacobsson, tfn 0705-93 32 83.

Onsdagen den 25 april
Vår traditionella vandring i Årekärrslunden startar kl. 18. Vi träffas på P-platsen på Årekärrsvägen 200 m. före lunden. Ledare Ralph
Josefsson, Hans Ryberg och Lennart Petersson. Tag med fika!
Alla välkomna!

Söndag den 6 maj
Museet öppet
kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning.
Kaffe serveras.
Biodling
Det går att söka i bilddatabasen.
Alla välkomna!

Torsdagen den 10 maj
Gökotta i Billdal. Start kl. 09.00 vid Billdals sta-tion och promenad till Grundsö. Ledare Ralph
Josefsson, Hans Ryberg och Lennart Petersson. Kom med och njut av naturen. Tag med fika och oömma skor.
Alla välkomna!

Söndag den 27 maj kl. 15.00
Kyrkåsens dag. Lennart Petersson berättar om det gamla gravfältet. Samling vid entrén till Mikaelskyrkan.
Alla välkomna!

Onsdag den 30 maj kl. 11.00
Vi går en runda i Gatersered. Vi träffas på p-platsen vid Hemköp i Bolsheden. Där möter Ralph Josefsson upp för att beledsaga oss Ta med fika.
Alla välkomna!

Onsdag den 6 juni
Nationaldagsfirande vid museet,
Äsebackevägen 24, Skintebo kl. 12-14.
Traditionsenligt medverkar spelemän och körsångare. Kaffeservering, guidning av
museets samlingar. Till täckande av våra kostnader har vi en frivillig entré ”♫ 10:- för de stora och ♫ 5:- för de små….”
Alla välkomna!

Torsdag den 21 juni
Majstången kläds kl. 18 vid museet och senare i Billdals Park. Välkomna att hjälpa till!

Fredag den 22 juni
Midsommarafton kl. 13 reser vi majstången i Billdals Park.
Kl. 13.30 leder Folkdanslaget National oss i dansen kring stången och uppvisnngsdansar.
Lotterier med fina vinster finns.
Till täckande av våra kostnader har vi en frivillig entréavgift ”♫ 10:- för de stora och ♫ 5:- för de små….”

Parkering finns också vid södra entrén.
Ta med kaffekorg. Alla är välkomna!

Lördag den 23 juni
Midsommardagen friluftsgudstjänst kl. 14 på Tunet vid museet, Äsebackevägen 24, Skintebo.
Kaffeservering efter gudstjänsten (40 kr/person)
Alla välkomna!

Måndagen den 2 juli
Hattparad kl 12.30 – 15.00. Ta på dig sommarhatten och kom till Röda Korset, som med Askims Hembygdsförenings medverkan arrangerar träff vid hembygdsmuseet, Äsebackevägen 24, Skintebo.
Kaffe, smörgåsar och hembakat kaffebröd till 50 kr.
Glad musik och lotterier.
Har Du frågor? Ring Kristina Johansson, tfn
0703-40 94 05. Alla välkomna!

Tisdag den 7 augusti kl. 10:00
Båtutflykt med ESAB IV är inställd p.g.a. för få anmälnngar

Söndag den 26 augusti
Vi firar Hembygdens Dag kl. 12-15 vid museet Äsebackevägen 24, Skintebo.
Hantverkare visar och säljer sina alster.  Fågelholkstillverkning. Honungsförsäljning. Försäljning av ekologiskt odlat hö, som slagits med lie och hässjats på hässjor från Liden i Askim. Spelemän underhåller m.m. Vi visar hur spinning går till. Veteranfordon visas.

Lotterier anordnas. Kaffe med dopp 40 kr/person.
Kunniga guider visar våra samlingar.
Alla välkomna!

 Söndag den 2 september
Museet öppet kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo.
Guidning.Kaffe serveras.
Bildspel om kända och betydande personer i Askim.
Det går att söka i bilddatabasen.

Alla välkomna!

Onsdag den 3 oktober kl 19
Bildspel om Säröbanan är fulltecknat

Söndag den 7 oktober
Museet öppet kl 12-15
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning.
Kaffe serveras.
Frö- och plantbytardag
Det går att söka i bilddatabasen.
Alla välkomna!

Söndag den 4 november
Museet öppet kl. 12-15.
Äsebackevägen 24, Skintebo
Guidning. Kaffe serveras.
Bildspel med flygfoton över Askim
Det går att söka i bilddatabasen.

Alla välkomna!

Söndag den 2 december
Julmarknad på hembygdsmuseet,
Äsebackevägen 24, Skintebo.
kl 12.00 – 14.30.
Vi bjuder på julstämning med några duktiga hantverkares alster, sprakande ässja, julmusik och lotterier.
Kaffeservering med kakor och glögg.
Alla välkomna!

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter