Askim

Vår bygd
Askim är en gammal kulturbygd som omnämndes redan på 1200-talet. Vi vet att människor har bott här ända sedan stenåldern. Här finns många minnen i form av boplatser och man har hittat åtskilliga flintverktyg. Från bronsåldern finns hällristningar och rösen och från järnåldern bl.a. det stora gravfältet på Kyrkåsen. Den första kyrkan byggdes redan på 1200-talet.

Varför en hembygdsförening?
Askims Hembygdsförening, som bildades 1955, har bl. a. som sin uppgift att ta tillvara och vårda bygdens kultur- och fornminnen.

Om vi lyckas med detta kan mycket av vår lokala historia bli dokumenterad och vi har därmed något att lämna över och visa upp för kommande generationer. Den orörda natur som ännu finns kvar vill vi försöka bevara så att vår bygd inte förfulas genom onödiga ingrepp.

Våra verksamheter
Vi har ett hembygdsmuseum i Skintebo, Billdal, med flera byggnader, några av dem mycket gamla, på en tomt på ca 4000 kvm. Där samlar, vårdar och visar vi föremål från askimsbygden, främst från gångna tiders liv med jordbruk och självhushåll, men också från olika hantverk , från 1700-talet och framåt. Där finns t ex en gårdssmedja från sent 1700-tal med en komplett tidstypisk utrustning. Vi har en omfattande samling av verktyg och redskap från ett intilliggande vagnmakeri. En skvaltkvarn, två vagnslider, ett magasin och ett nybyggt ”torp” kompletterar våra museibyggnader som innehåller över 2800 registrerade stora och små bruksföremål, från tröskverk,  hästvandring och en fyrhjulig trilla av ”Viktoria-typ” med sufflett, till kragknappar och skopligg av trä.

  • Visningar ordnas för olika grupper, bl. a. för skolklasser.

Vi har ett arkiv där vi ordnar och förvarar insamlade foton, gårdshandlingar, kartor, tidningsurklipp, böcker och tidsskrifter samt bandupptagningar av intervjuer med äldre askimsbor.

  • På begäran av Göteborgs Stadsmuseum har föreningsmedlemmar utsetts till ”faddrar” för fornlämningar inom vår stadsdel, vilket innebär att se till och vårda fornlämningar enligt anvisningar från museet.
  • Vi bevakar vad som händer avseende natur och miljö och avger yttrande över remisser från Stadsbyggnadskontoret.
  • Vi försöker sprida kunskap om askimsbygden genom att anordna utfärder och närpromenader med sakkunniga guider.
  • Varje år ger vi ut en innehållsrik årsskrift. Där finns artiklar om människor som verkat i Askim, om natur och bebyggelse förr och nu och om föreningslivet inom stadsdelen m m.
  • Äldre årsskrifter finns fortfarande att köpa.
  • Årligen ordnar föreningen sex större arrangemang för askimsborna: firandet av Nationaldagen vid vårt museum, midsommarfesten i Billdals park, midsommargudstjänst, Hembygdens dag vid hembygdsmuseet den sista söndagen i augusti, bildspel tillsammans med Skinebo gille och liten julmarknad första söndagen i december.
  • Ovanstående utgör endast exempel på viktiga verksamheter.

Se vidare under rubriken Årsprogram 2017.

För närvarande är drygt 670 hushåll medlemmar i föreningen.  Som medlem får Du vår årsskrift och vårt årsprogram. Du är självklart också välkommen till våra olika aktiviteter som beskrivs i programmet.

Det vi åtagit oss kostar naturligtvis en hel del men det krävs också arbete med bl. a. vård av föremålen i museet och med underhåll av tomt och byggnader på museiområdet. Bland våra kostnader märks främst tryckning av årsskriften, drift och underhåll av museet.

Vi är för vår verksamhet helt beroende av våra medlemmar, dels genom influtna medlemsavgifter dels av deras arbetsinsatser.

Vi behöver Ditt stöd!
Vill Du lära Dig mer om Din hembygd och samtidigt bidraga till att Askims kultur- och fornminnen samt miljö och natur vårdas och bevaras då skall Du bli medlem i hembygdsföreningen. Vi behöver Dig antingen Du vill arbeta aktivt eller som stödjande medlem.

Enklast är att sätta in 100 kr för enskilt eller 125 kr för familjemedlemskap på plusgiro nr 42 23 7l – 5. Så snart vi fått Din betalning sänder vi Dig vår senaste årsskrift m m.

Välkommen som medlem!

HÄR finner du kontaktvägar till oss.

Välkommen till hembygdsmuseet !

Vi har öppet de flesta tisdagar och torsdagar mellan kl 10 och 12, och första söndagen i månaden mellan kl 12 och 15, (ej januari, juni, juli och augusti). I juni är museet öppet på Nationaldagen. Ofta har vi specialutställningar, titta gärna efter i programmet.

Museets adress är: Äsebackevägen 24, (i Skintebo), 427 36 Billdal. Buss linje Express Rosa, hpl. Uggledal, Hästebäck eller Skintebo. Parkering vid Nygårdsskolan (ej måndag t.o.m. fredag 07 – 17) eller vid ishallen. De som kommer till oss med buss stiger lämpligen av på hållplatsen Skintebo, då slipper man Äsebackevägens kraftiga backe.

”Tänk på, att var du än är i hela världen, är det bara i Skintebo som du kan besöka Askims Hembygdsmuseum”

Gå till överst på sidan

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter