Arrangemang på gång


Nu är Programblad 2018, kallelse till årsmöte och inbetalningskort på gång. Vi har kuverterat allt. De som får kuverten per post bör få dem onsdag den 17 januari, medan kuverten, som utdelas av aktiva i föreningen kan komma att dröja någon vecka. Årsskrift 2017 kommer i februari.

De som ännu inte fått programbladet kan läsa det under fliken ”Årsprogram 2018”.

Söndag den 4 februari mellan 12 och 15 visar Göran Möller bildspelet
”Hult Åsen förr och nu”

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter