Medlemskap


Information om olika medlemskap och hur man kan bli medlem.

Är du intressera att bli medlem i Hembygdsföreningen, betala in medlemsavgiften på bankgiro 704-1726
Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningskortet.
Medlemsavgifter år              50.00 kr
Familjemedlemsskap år      100.00 kr pr/familj
Välkommen som medlem.

Editerad av: Våge Lägermo (2019-01-09 17:46:40)