Årsmöte

Söndagen 26 var vi samlade till årsmöte i Församlingsgården Asker. Mötet inleddes med att kvällen gäst Maria Sedell på ett mycket fängslande och engagerat och fängslande sätt berätta om en 106 år ung kvinna. Maria trollband hela publiken, man hörde knappt en hostning under den 40 minuter långa berättelsen. Cirka 60 personer mötte upp och deltog i förhandlingarna. Föreningen har just nu ett mycket stort problem som måste lösas snarast, årsmötet lyckades inte ta fram någon ny valberedning.

Banken som ger utdelning

Minnesbanken.

På efter middagen lördagen 16 april  var en skara människor samlade i Sportstugan  Sandvad för att lära sig mer i Valsta bys historia.

I Askers Hembygdsförening bedriver sedan många år tillbaka en inventering om olika byar i Asker.  Arbetet bedrivs i studiecirkelform och man samlas i grupper för att ta reda på mer om byarnas historia samt teckna ner den.  För snart tre år sedan gjordes en första början på arbetet om Valsta, det var Åke och Berit Eriksson, Sören Haraldsson och Sonja och Björn Rosendahl som började. Ganska snart fick de med sig många kamrater och under de senaste samlingarna har de varit 11 personer som deltagit i arbetet. Man har kartlagt nästa 100 bostadshus i byn. Genom att leta fram gamla kartor, husförhörslängder, bouppteckningar mm har man tagit fram uppgifter om gårdarna och de människor som levt och lever där. Många timmar har gått till läsa och studera gamla handlingar om byn.  Efter drygt  två års arbete var man så beredda att visa upp sitt arbete för en mycket intresserad skara gamla och nya Valstabor.

Även om man nu visat upp arbetet så är de inte nöjda utan till hösten fortsätter man att gräva i byns historia man kommer då att också studera. Björnhovda, Flingeboda, Wilhelmsberg, Skatteby och Mörby.Den som är intresserad att vara med kan ta kontakt med någon av de redan nämnda personerna.

Om du inte hade möjlighet att vara med på presentation så ta kontakt med Sonja eller Björn Rosendahl  så kan hjälpa dig att få se det som gäller din gård.

Från Askers Hembygdsförening så vill jag framföra ett stort tack till som varit med och som ställer upp i det fortsatta arbetet.

Följande person har deltagit i arbetet:

Sonja och Björn Rosendahl, Berit och Åke Eriksson, Sören Haraldsson, Sigvard Gustavsson, Börje Eriksson, Carl-Inge Gustavsson, Margarete Nilsson, Donald Karlsson och Sigvard Stolt.

 

Hembygdens år 2016

Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum under 2016 och har utlyst året till
Hembygdens år. Jubileet blir ett tillfälle för gemenskap, fest och glädje. Vi ska
fira en av Sveriges största folkrörelser och uppmärksamma allt det arbete som utförs
i drygt 2 000 medlemsföreningar.
Är du intresserad av historien, nutiden och framtiden på platsen där du bor?
Då är du hjärtligt välkommen att fira med oss!
Lördag 7 maj             Örebro läns Hembygdsförbunds Årsstämma Gällersta Forngård
Söndag 22 maj          Förbundets Riksstämma i Stockholm
Fre/Lör 27-28 sept. Hembygdsdagar på Skansen

Rårakefest

Lördagen 17 oktober var 100 tal personer samlade i Fiskingegården samlade för den 32:a rårakesfesten. Under förberedlelserna för kväll framkom det att att det var den 32:a Rårakefesten. Med oss på kvällen var Krister Andreasson som kunde var med på den första Rårakefesten och han kunde därför ge oss bakgrunden till traditionen. Underhållningen för kväll stod Inge Vidars Orkester för på ett mycket bra och omtyckt vis.
Fyra lotterier såldes och eftersom alla priser var skänkta så kan vi skicka 4000 kr till Världens Barn. Tack alla villiga lottköpare.
Tack till alla som var där och gjorde kvällen till en härlig fest.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter