Ekebyborna prästgård


1642 och troligen ännu längre tillbaka i tiden har det funnits en prästgård i Nässja by. 1733 byggdes Prästbostället i Nässja på den plats där det finns  i dag. Det var en timrad byggnad som först var grå och omålad. Den förste som flyttade in i huset 1733 var kyrkoherde Nils Olof Stenhammar. På 1790-talet beslutades att huset skulle rödmålas utvändigt. Taket var av torv.

1820 påbyggdes huset med fyra stockvarv och samtidigt reveterades väggarna och taket täcktes med tegel. Då tillkom också den inredning som i dag finns bevarad. Fönster och dörrar blev större och sannolikt tillkom några av de befintliga  kakelugnarna. Även takpanelen tillkom utom i de rum där stockarna är synliga. En del av den äldre inredningen  såsom dörrar, fönster och spisar kom till användning på kamrarna i övervåningens gavelrum. 1820 års inre   väggbeklädnad synes ha varit målad puts. Stänk och schablonmålad. Tapeterna tycks vara från 1800-talets mitt.  De tidigaste var schablonmålade.

Det gamla 1700-tals köket i husets mitt ger ett genuint intryck. Det ursprungliga   taket är kvar liksom spis och bakugn. Köket övergavs på 1920-talet och ett nytt inrättades 1922 i kammaren intill då prästgården tillfälligt fungerade som  ålderdomshem.

Från 1558 till 1922 var Ask och Ekebyborna socknar ett eget pastorat. Men från  1922-05-01 tillhörde socknarna Varv och Styra pastorat. I Ekebyborna byggde  pastoratet en ny prästbostad som blev klar 1929. Den låg 700 meter söder om kyrkan på vägen mot Österstad. Komminister Johan Magnus Nilsson flyttade från Prästgården i Nässja till den nya prästbostaden 1929-09-16.

1929-06-28 ropade Georg Hultner från Sjövik i Borensberg in Ekebyborna gamla prästbostad på auktion för 4100 kronor. Han var ägare till glasbruket i Borensberg. Genom en förrättning 1930-12-15 avstyckades den gamla prästbostaden och uthus med tillhörande mark från stamfastigheten Nässja 2:1. En ny fastighet, Nässja 2:2, bildades och avstyckningen fastställdes 1931-02-17. Den nya fastigheten kom att kallas  Ekebyborna gamla prästgård. Hultners tanke var att använda den som sommarvistelse för sig och sina anställda på glasbruket. Men det blev inte så utan Hultner skänkte fastigheten till Stiftelsen Nordiska museet.

Stiftelsen Nordiska museet fick lagfart på fastigheten Nässja 2:2, 1934-11-07. Det var meningen att prästbostaden skulle flyttas till Skansen och fungera som prästgård till Seglora kyrka . Detta blev aldrig av utan huset står kvar på sin  ursprungliga plats. 1934 hyrde Ekebyborna kommun huset och använde det som  ålderdomshem när det ordinarie renoverades. Även anstalten i Bona hyrde  fastigheten en tid. Fram till krigsutbrottet användes fastigheten tidvis som  scoutläger. 1940-1945 förvarade Nordiska museet möbler i husen. Den västra  flygeln som varit arrendatorbostad och arbetarbostad revs omkring 1941-1942. 1945 revs brygghuset öster om stora huset. 1945-05-04 skrevs kontrakt med familjerna David och Josef Krysander från Motala. De hyrde fastigheten i 43 år fram till 1989.

1989-08-25 förklarades Ekebyborna gamla prästgård med uthus på fastigheten Nässja 2:2 som byggnadsminne. 1989-09-15 skänkte Stiftelsen Nordiska museet fastigheten Nässja 2:2 till Ask-Ekebyborna Hembygdsförening.

1989-09-20 fick Hembygdsföreningen lagfart på fastigheten Nässja 2:2. En förutsättning för gåvan var att Hembygdsföreningen senast 1995-12-31 skulle ha restaurerat fastigheten enligt riktlinjerna i byggnadsminnesförklaringen  1989-08-25. Vid övertagandet var byggnader och tomt i mycket dåligt skick.  Under maj och juni månad 1991 restaurerades uthuset av medlemmar i föreningen under ledning av Esse Carlsson och Bengt Andersson. Från mitten av augusti fram till 6 november 1991 restaurerades  främst taket på bostadshuset av medlemmar med bidrag från Riksantikvarieämbetet. Efter besök på fastigheten 1992-10-28 förklarade Stiftelsen Nordiska museet och Länsantikvarien i Östergötlands län att villkoren i gåvobrevet var uppfyllda. 1992-08-02-15 anordnades det första byggnadsvårdslägret under ledning av Carl von Essen. Det följdes av  ytterligare tre läger fram till 1995. Ett femte läger hölls 2002. Det arbete som utfördes under lägren hade mycket stor betydelse för att fastigheten blev i så gott skick. En kalkugn uppfördes på Hembygdsföreningens mark under april 2018. Den användes i praktisk drift första gången under maj månad 2018. Andra gången 2018 06 16-19. Tredje gången 2018 09 07-09. Friluftsgudstjänster har anordnats sedan Hembygdsföreningens tillkomst 1983. Midsommar har firats sedan 1990. Spelmansstämmor har anordnats sedan 1992. Julmarknader sedan 1992. En hantverksdag anordnades 1992 och varje år sedan 1999.  Berättarkvällar har förekommit sedan 2003. Spinnträffar har anordnats varje år sedan 2014.

Källor:
Utredning av Birgitta Olai.
Protokoll. Lagfart.
Kontrakt. Gåvobrev.
Sammanställt 2018 10 03 av Nils-Holger Carlson

Förening:

Ask-Ekebyborna Hembygdsförening

Skapad av: Ask-Ekebyborna Hembygdsförening (2018-10-30 07:42:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ask-Ekebyborna Hembygdsförening (2018-10-31 09:27:10) Kontakta föreningen