Medlemskap


Medlemsskapet ordnas enklast genom att enskild medlem sätter in 80 kr på Bg 201-1454
För Familjemedlemsskap är avgiften 120 kronor.

Publikationen Åse och Viste ingår i medlemspriset.

Editerad av: Bengt Johansson (2019-01-14 17:12:39)