Benstampen i Tengene

Benstampen på Kolsbogården i Tengene.

 

En benstamp användes förr i tiden för att krossa djurben till benmjöl, som användes som ett långtidsverkande gödningsmedel. Benmjölet var rikt på kväve och fosfor och användes fram till 1920-talet då industriellt tillverkade konstgödselmedel började framställas.

NPK, kväve, fosfor och kalium, är viktiga grundämnen i jordbruksmarken och säljs nu med allehanda tillsatser, som magnesium och andra spårämnen, som växterna behöver.

 

En vinddriven benstamp, som den i Tengene är ganska unik i sitt slag. Bara ett fåtal lär finnas i landet. Styrelsen i Hembygdsföreningen gjorde en utflykt dit i torsdags i avsikt att inspektera det reparationsarbete som utförts av Leif Johansson, Jolevad och en medhjälpare. Benstampen står på Jolevads mark och Leif hade förklarat sig villig att göra arbetet, om styrelsen stod för materialet. Taket hade lagats och teglet bytts. Nya träluckor hade satts i fönstren. Stora träd hade röjts undan. Leif och medhjälparna var med och förklarade sina åtgärder. Benstampen tycks ha övergetts plötsligt, kanske genom att någon vinge gått av, för i det lilla huset fanns både grundmaterial, säckar med gamla benknotor, och i den kraftiga bingen där benen krossades, halvfärdigt benmjöl. Maskineriet var tydligen  intakt med järnskodda stampar. Troligen har försök gjorts med el-drivning en tid. Föreningen avser att färdigställa reparationen och försöka bevara den för framtiden.

 

 

 

Välkommen till Åse och Viste Hembygdsförening

 

I den gamla Folkskolan från 1912 är samlingarna inrymda på första våningen.
Permanenta utställningar som interiörer från olika tidsperioder och miljöer.

Museet visas av medlemmarna i styrelsen efter överenskommelse.
Se under kontakta oss.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter