Atterbom Brev


Åsbo hembygdsförening har (november 2013) fått en unik brevsamling
som gåva, ett kopierat brevutbyte mellan
grevinnan Malla Silfverstolpe och Atterbom som pågick från 1816 till
Atterboms bortgång.
Sista brevet är från 1854.
42 av breven är från Atterbom till Malla, 31 fråm Malla till
Atterbom.
Atterbombreven har tills nu varit okända för litteraturforskningen.
Det hela är en generös gåva av Gustaf Rudbeck, Stockholm, som genom
släktband med
Malla Silfverstolpe kommit att förvara originalen av Atterbombreven.
Allt förvaras i Atterbomarkivet.


Mer om Atterbom

Förening:

Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2013-12-17 19:04:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-27 08:46:42) Kontakta föreningen