Hybbeln Guide


 

Image

Hybbeln

ligger på sin ursprungliga plats. Torpet består av stuga och flygeln som är nuvarande museum.

1640-talet: Karaktär av rusthållstorp då ståthållaren Per Törnsköld upprättade Grönlund till säteri för sin dotter Brita.

1710 visar en karta att ryttartorpet Hybbeln bestod av 11 500 alnar lerblandad morän (ca1150 m) och att den stenbundna hagen gav 4 lass hö.

Namnet Hybbeln betyder i regel rucklet och kan följaktligen inte avse den nuvarande hembygdstugan utan en äldre byggnad, kanske riven vid 1700-talets mitt, då ett nytt soldattorp Vistehult byggdes nära Mörkeskog. ( ur Åsbo sockens hävder nr 2)

En stor del av stugans golv upptas av ett murat spiskomplex. Ut mot rummet vetter en stor hörnspis med kåpan uppsvängd och en nisch för uppvärmning av surdeg och brännvin. En platta av gjutjärn inmonterades i spiseln på 1930-talet och bär inskriften ano 1861. Den kommer närmast från Vasstorp under Näsby Södergård. En stor del av muren inrymmer bakugnen som öppnar sig mot köket.

 

 

Sista boende var rättaren Jonas Petter Eriksson och maka Carolina.

De kom 1880 från Ekenäs i Örtomta till greve Philip Klingspor på Grönlund. Båda dog 1927 med några månaders mellanrum.

 

 

Nytt tegeltak och bitvis nytt undertak 2012. De gamla tegelpannorna återanvändes en del i Hogården och en del i Holmatorpet .

 

Rättare Eriksson med barn och Hedvig Svensson

Där bodde (enligt faster Lilly) en familj Lekander. (1784 03 06 föddes i Hybbeln Johannes Lekander. Han gifte sig 1822 med Maj-Lena Svensson fr Åsbo. De äldsta barnen var Anna-Brita född 1826 04 14 och Stina Greta född 1828 04 17.)

Då vi kom hit 1924, bodde f. rättaren Johan Eriksson och hans fru "Mor Lina" där, Rara människor! Mor Lina kunde berätta så mycket om Ekenäs, där hon varit "kammarhusa" och Johan dräng innan de skickades till Grönlund 1879 av pappa Philip. Deras son var banvakt och bodde till för några år sen i banvaktarstugan härnere vid ån. Mor Lina dog 1928 vid påsktiden och hennes man i början av sept. samma år. Mor Lina och mor Hedda hade ofta sett "en vit gestalt" på flaggkullen och i parken (på sin tid kallad Blekebacken) och hade mkt att förtälja om hur "den gamle" vars sten de flyttat till parken, gick och letade efter den. "Det var inte tyst" och ingen vågade gå genom parken vid mörkrets inbrott, knappt ens vägen förbi magasinet och fram till gården. Slutligen tillfrågades en "klok gubbe" om vad man skulle göra emot saken. " I ska begrava é dö hunn eller katt jämter stenen" rådde han. Detta gjordes, och "sen vart det tyst". (Elisabeth Nisse och hennes barn såg 2 gestalter i vitt, en större och en mindre nere i parken, då de bodde här ett par somrar. Dimmor?

Image

I lilla stugan vid Hybbeln bodde " Mor Hedda Svensson och Klara Waller (Wallers bodde förr i Petersburg (se Högshultet) och om jag ej fattat fel ännu en liten gumma, vars namn jag aldrig hört. Mor Hedda hade 3 döttrar: Hilda Gustafsson, Selma gift Hallin och Hanna gift Svensson.

Då gamle rättare Eriksson var död önskade vi göra ett "Grönlunds Museum" av den gamla vackra stugan och samla de många saker vi funnit där, men innan detta blev av kom Herman Fredriksson (kyrkvaktmästare och "tusentjänstig") och föreslog att vi borde bilda en

hembygds- och fornminnesförening i Åsbo och undrade om vi ej ville upplåta Hybbeln till hembygdsgård. Detta skedde på vårkanten 1929. Föreningen bildades mycket riktigt på sommaren därefter.

 Image

Fällan

Backstugan stod nära Skoghemmet och skänktes av Boxholms Bolag

och blev hitflyttad  hösten 1956.

 

Sista boende i Fällan är Mina Karlsson 1954

 

Image

Atterbomshuset

1999 uppfördes Atterbomshuset som är byggt av äldre timmer

och innehåller en mindre samlingssal och ett brandsäkert arkiv.

I arkivet förvarar vi litteratur om och av Atterbom och även en

del av skaldens personliga tillhörigheter (ringar, porträtt, vandringsstav m m),

delar av det gamla sockenbiblioteket (stiftat 1881), föreningens egen

sockendokumentation,  klipparkiv m m.

 Image

Dungarpsstugan

har stått vid Dungarp i Ekeby socken, ursprungligen ett kreatursstall.

Det är skänkt av Boxholms Bolag och uppmonterad 1953

av byggmästare Martin Andersson Kårarp.

Dörren och det blyinfattade fönstret kommer från Ragnar i Hultekil.

 Image

Dasset

Dasset med älgen Törke byggdes 2000 av överblivet virke efter Atterbomsstugan.

Törke tillverkades och skänktes av Egon Karlsson  (sommarboende i N. Bosmark.)

 Image

Ladan

eller vagnslidret stod ursprungligen i Bämmelsbo.

Det plockades ner under stor dramatik då arbetsledaren

Karl Edvin Gustavsson (Byggen i Sand) råkade ut för en olycka

så illa att han senare avled 1972.  1973 byggdes det upp vid Hybbeln.

 Image

Kaffestugan

Kaffestugan utanför inhägnaden är flyttad från Stenliden (ett torp under Dala) 1954.

Användes vid sommarfesterna för kaffeservering, numera förråd.

Image

Pumphuset byggdes av Grönlund

 

Förening:

Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening

Skapad av: (2013-10-17 07:25:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening (2019-01-30 13:43:32) Kontakta föreningen