Om oss

Välkomna till Åsbo Hembygdsförening! Hembygdsgården Hybbeln med Atterbomshuset öppnas för visning och forskning efter hänvändelse till Jonas Cannervik-Wass tel. 072-3270460

”Om oss” Åsbo Hembygdsförening.

Välkomna till Åsbo Hembygdsförenings hemsida. Åsbo Hembygdsförening, eller Åsbo Hembygds- och Fornminnesförening som den hette från början, bildades 1929 på initiativ av kyrkogårdsvaktmästaren...

Läs mer >

Nyheter

På årsmötet presenterade Göran Bergengren sin nya bok "Nötskrikan".

Sten Casparsson avtackades som ordförande och lämnade över klubban till Jonas Cannervik Wass.

Styrelsen omvaldes och Sten Casparsson valdes till vise ordförande.

Mötet avslutades med kaffe och goda tårtor från Väderstad Centralkonditori.

 

Visa fler

Aktiviteter

VÅRA ARRANGEMANG

Filmkväll

12 oktober 2023 19:00 - 12 oktober 2023 21:00

filmkväll i Staffansbo bygdelokal

Film meddelas senare

Kaffe serveras

Läs mer >